Nie korzystamy bezpiecznie z bankowości elektronicznej

Raporty

Poczucie bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej usypia czujność jej użytkowników. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zbadał poziom świadomości użytkowników w sieci, w tym bankowości mobilnej.

Blisko połowa użytkowników bankowości elektronicznej korzysta z tego kanału co najmniej raz w tygodniu, a 13 proc. codziennie – wynika z badania opinii społecznej1 przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie KNF.

Logując się do panelu bankowego klienci najczęściej korzystają z komputera przenośnego – na to urządzenie wskazało 79 proc. użytkowników. Do operacji w internecie używane są też komputery stacjonarne (28 proc.). Rzadziej wykorzystywane do logowania są urządzenia mobilne, takie jak telefony komórkowe (21 proc.) i tablety (5 proc.).

Bankowość elektroniczna w ocenie ankietowanych wydaje się być rozwiązaniem bezpiecznym. Ponad 90 proc. respondentów zadeklarowało, że nie zostało ofiarą cyberataków. Z taką formą próby przestępstwa świadomie spotkało się – w zależności od rodzaju ataku – od 1 do 5 proc. Użytkownicy bankowości elektronicznej najczęściej wskazywali na przypadki otrzymywania fałszywej wiadomości z odnośnikiem do strony udającej bankową, na której wpisuje się dane do logowania oraz próby zainfekowania komputera wirusem, który może przejąć kontrolę nad dostępem do rachunku bankowego. Jednocześnie 7 proc. badanych nie ma pewności, czy nie próbowano przeprowadzić cyberataku na ich rachunek bankowy.

Ankietowani rzadziej wskazywali na przypadki udostępnienia danych z karty kredytowej przez telefon lub na niezaufanej stronie internetowej oraz podmiany cyfr numeru rachunku przy próbie jego skopiowania w czasie wykonywania przelewu płatniczego.

Wyniki badania pokazują jednak, że brak negatywnych doświadczeń lub świadomości ich wystąpienia, usypiają czujność użytkowników bankowości elektronicznej.

Z badania wynika, że 68 proc. korzystających z tego kanału nie zmienia cyklicznie hasła dostępu do panelu bankowego, 55 proc. nie wpisuje ręcznie numeru rachunku wykonując przelew internetowy, a połowa badanych nie przegląda na bieżąco historii rachunku pod kątem podejrzanych transakcji. Natomiast nieco ponad połowa zainstalowała i aktualizuje na bieżąco programy antywirusowe, które może uchronić komputer przed złośliwym oprogramowaniem.

Jako KNF zobowiązujemy banki do podwyższania standardów bezpieczeństwa i utrzymywania infrastruktury teleinformatycznej na odpowiednio wysokim poziomie. Zwykle jednak celem ataku nie jest bank, ale jego klient. Dlatego istotne jest budowanie właściwych postaw, które mogą zwiększyć bezpieczeństwo środków finansowych – tłumaczy Andrzej Jakubiak, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

Obecnie trwa druga odsłona kampanii „Zadbaj o swoje bezpieczeństwo w sieci”, w której Urząd KNF przypomina o świadomym korzystaniu z bankowości elektronicznej. Przekaz zwraca uwagę na przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa związanych m.in. z udostępnianiem osobom trzecim loginu i hasła, danych wrażliwych z kart płatniczych czy też uważnym czytaniem korespondencji bankowej. Kampania z udziałem aktora, Jacka Rozenka, prowadzona jest równolegle w telewizji, radiu i w Internecie. Więcej informacji o kampanii dostępnych jest w serwisie KNF: http://www.knf.gov.pl/bezpieczenstwo_w_sieci.html

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego

(1) Badanie zrealizowano dla Komisji Nadzoru Finansowego w ramach badań omnibusowych prowadzonych przez TNS Polska w dniach 4-10 grudnia 2015 roku, na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15+.

Udostępnij artykuł: