Nie ma sezonowego wzrostu bezrobocia, ale prognozy zatrudnienia w firmach słabsze

Gospodarka

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia drugi miesiąc z rzędu się obniżył - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).

Fot. Pixabay

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia drugi miesiąc z rzędu się obniżył - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).

Nie ma sezonowego wzrostu bezrobocia, ale prognozy zatrudnienia w firmach słabsze #BIEC #bezrobocie

Skala spadku w listopadzie 2017 roku była większa niż przed miesiącem, choć na razie nie skompensowała wzrostu z okresu czerwiec – wrzesień. Jak podaje BIEC, zwykle na przełomie roku odnotowuje się wzrost stopy bezrobocia, jednak obecne rozgrzanie rynku pracy przy braku efektywnej podaży pracowników, może osłabić lub wręcz zniwelować te sezonowe zmiany.Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,6%, a po wyeliminowaniu wpływu wahań sezonowych spadła o 0,2 punktu procentowego i przyjęła wartość 6,9%. Stopa bezrobocia wg. BAEL w III kw. br. wyniosła 4,7%.

Firmy nie będą zatrudniać

Natomiast, jak podaje BIEC prognozy wielkości zatrudnienia w firmach są nieco słabsze niż w poprzednim miesiącu. - Wśród przedsiębiorstw sektora przemysłu przetwórczego nieznacznie (o około 3 pkt proc.) przeważała liczba przedsiębiorstw prognozujących wzrost liczby pracowników, nad tymi zapowiadającymi głównie zwolnienia - podał BIEC.W ujęciu branżowym redukcje miejsc pracy dotyczą głównie sektora produkcji odzieży i skórzanej, a największe wzrosty liczby pracowników przewidywane są przez producentów z branży poligrafii. 

Źródło: BIEC

Udostępnij artykuł: