Nie ma stabilnego rozwoju bez bezpieczeństwa

Multimedia

O programie i uczestnikach konferencji Forum Bezpieczeństwa Banków oraz o konieczności zwracania uwagi na ten obszar zagadnień dla zapewnienia stabilnego rozwoju sektora finansowego i harmonijnej współpracy z jego klientami opowiada Piotr Balcerzak – Dyrektor Zespołu Bezpieczeństwa Banków w ZBP

O programie i uczestnikach konferencji Forum Bezpieczeństwa Banków oraz o konieczności zwracania uwagi na ten obszar zagadnień dla zapewnienia stabilnego rozwoju sektora finansowego i harmonijnej współpracy z jego klientami opowiada Piotr Balcerzak – Dyrektor Zespołu Bezpieczeństwa Banków w ZBP

Bezpieczeństwo banków staje się fundamentem zrównoważonego rozwoju sektora bankowego, produktów i usług oferowanych w zdalnych kanałach. Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz zauważył otwierając konferencję, że zaufanie do sektora bankowego, obok wprowadzania nowej oferty produktowej na rynek, związane jest z tworzeniem systemu bezpieczeństwa banków, które współpracują ze sobą, współpracę rozwijają i budują relację z innymi sektorami – telekomunikacją, dostawcami usług internetowych – także z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości. Wszystko po to, aby w sytuacji gdy będzie miał miejsce incydent jak najszybciej i skutecznie go obsłużyć, aby bankowe centrum cyberbezpieczeństwa w profesjonalny sposób incydent skoordynowało i aby jego skutki były jak najmniej odczuwalne dla banku, jak i dla klientów, którzy korzystają z produktów i usług bankowych.Uczestnikami Forum Bezpieczeństwa Banków w przeważającej większości przedstawiciele sektora bankowego z obszaru cyberbezpieczeństwa. Funkcjonowanie sektora – to potwierdza audytorium zgromadzone na sali – nie ogranicza się tylko do przedstawicieli sektora bankowego. Są również firmy technologiczne, przedstawiciele infrastruktury międzybankowej, która wspiera obszar współpracy banków tworzących system wymiany informacji. Są także przedstawiciele organów ścigania. W panelu, który miałem przyjemność prowadzić uczestniczył nadkomisarz Dominik Rozdziałowski – Dyrektor Biura do walki z cyberprzestępczością w Komendzie Głównej Policji. To świadczy o tym, że mamy bardzo dobre relacje, wysoką świadomość wszystkich uczestników w zakresie tego, że współpraca i przeciwdziałanie zagrożeniom i incydentom, które się pojawiają, może mieć miejsce tylko w sytuacji, gdy sektor bardzo dobrze ze sobą współpracuje, współpracuje też z innymi podmiotami niebankowymi, a gdy mamy co czynienia z incydentem, z organami ścigania.

Po pierwsze kwestie związane z ochroną danych osobowych i przepisami, które będą wchodziły od 25 maja, czyli rozporządzenie RODO. Kwestie związane z cyberbezpieczeństwem, zagrożeniami Zero Day, które się pojawiają i mogą stać się bardzo niebezpieczne dla banków. Ważne są też kwestie związane z edukacją klientów. Wyrok Sądu Najwyższego wskazuje, że ciężar odpowiedzialności za cyberbezpieczeństwo klientów korzystających z produktów i usług w zdalnych kanałach będzie przenoszone na banki. To oznacza jeszcze większy wysiłek po stronie banków, Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa. Wysiłek całego środowiska w zakresie edukowania klientów jak świadomie i bezpiecznie korzystać z produktów i usług oferowanych w zdalnych kanałach.
Udostępnij artykuł: