Nie masz czasu – do banku wyślij pełnomocnika

Finanse i gospodarka

Pełnomocnik to osoba, która nie jest współposiadaczem rachunku, ale może wykonywać część operacji bankowych. Takim pełnomocnikiem możemy ustanowić zarówno kogoś z rodziny jaki i osobę niespokrewnioną. Może nim być nawet nasze dziecko pod warunkiem, że ukończyło 13 lat. W takim przypadku warto jednak sprawdzić zapisy w regulaminie prowadzenia konta. Część banków zastrzega tam bowiem, że pełnomocnik musi być pełnoletni.

Pełnomocnik to osoba, która nie jest współposiadaczem rachunku, ale może wykonywać część operacji bankowych. Takim pełnomocnikiem możemy ustanowić zarówno kogoś z rodziny jaki i osobę niespokrewnioną. Może nim być nawet nasze dziecko pod warunkiem, że ukończyło 13 lat. W takim przypadku warto jednak sprawdzić zapisy w regulaminie prowadzenia konta. Część banków zastrzega tam bowiem, że pełnomocnik musi być pełnoletni.

Jarosław Sadowski
Analityk firmy Expander

Co może, a czego nie może pełnomocnik zależy od tego jaki wybierzemy rodzaj pełnomocnictwa. Jeśli chcemy, aby wybrana przez nas osoba mogła w pełni dysponować rachunkiem, to ustanawiamy pełnomocnictwo bez ograniczeń. Jest ono nazywane pełnomocnictwem ogólnym lub rodzajowym. Drugim rodzajem jest pełnomocnictwo szczególne. Zwykle polega ono na tym, że taka osoba może dokonywać wyłącznie czynności określone przez posiadacza rachunku.

Z jednej strony pełnomocnictwo szczególne jest więc węższe, gdyż obejmuje tylko wybrane przez nas część. Może np. dawać prawo tylko do korzystania z karty płatniczej. Jednak w części banków pełnomocnik taki może otrzymać od posiadacza prawo wykonywania takich czynności, których nie może pełnomocnik ogólny. Przykładem może tu być prawo do otwierania lub zamykania rachunków. Warto więc zapytać prawnika banku jakie pełnomocnictwo będzie lepsze w odniesieniu do naszych potrzeb.

Aby ustanowić pełnomocnika należy wraz z osoba, która nim zostanie, udać się do oddziału banku i wypełnić odpowiednie dokumenty. Zwykle jest to czynność bezpłatna. Pełnomocnika można jednak ustanowić także u notariusza i wtedy ponosimy już koszty związane z jego pracą. Jeśli natomiast przebywamy za granica, to możemy to zrobić w konsulacie. Pełnomocnika można oczywiście w każdej chwili odwołać składając w banku odpowiednią dyspozycję. Może ono również samo wygasnąć. Dzieje się tak w przypadku śmierci posiadacza rachunku lub pełnomocnika lub zamknięcia rachunku do którego zostało ustanowione. Pełnomocnik może też sam zrzec się pełnomocnictwa.

Udostępnij artykuł: