Nie masz kapitału na rozpoczęcie działalności? Odpowiedzią mogą być poręczenia BGK

Firma

Nowe pule unijnych poręczeń, pożyczek i produktów kapitałowych dla małych i średnich firm uruchamiane są właśnie w trzech województwach: pomorskim, wielkopolskim i warmińsko-mazurskim. Całość prowadzi i nadzoruje Bank Gospodarstwa Krajowego.

Rośliny wyrastające ze stosu monet
plants on piles of euro coins

Nowe pule unijnych poręczeń, pożyczek i produktów kapitałowych dla małych i średnich firm uruchamiane są właśnie w trzech województwach: pomorskim, wielkopolskim i warmińsko-mazurskim. Całość prowadzi i nadzoruje Bank Gospodarstwa Krajowego.

#BGK: nowe pule unijnych poręczeń, pożyczek i produktów kapitałowych dla małych i średnich firm uruchamiane są właśnie w trzech województwach: pomorskim, wielkopolskim i warmińsko-mazurskim #firmy #MSP #funduszeunijne #poręczenia #pożyczki @BGK_pl

Bank Gospodarstwa Krajowego stworzył „ekosystem” wsparcia rozwoju MŚP, zapraszając do współpracy lokalne instytucje finansowe. W marcu br. podpisane zostały umowy z pośrednikami finansowymi w trzech kolejnych województwach: pomorskim, wielkopolskim, i warmińsko – mazurskim. W zależności od potrzeb początkująca firma może otrzymać poręczenie lub niskooprocentowaną pożyczkę unijną. Dzięki temu zwiększa się dostęp do łatwego w pozyskaniu i nisko kosztowego kapitału.

Kto powinien zainteresować się tą formą wsparcia?

Pożyczki unijne i poręczenia kredytów bankowych to tzw. instrumenty zwrotne. Kto powinien zainteresować się tą formą wsparcia? Przede wszystkim przedsiębiorcy borykający się z brakiem kapitału na rozwój i innowacje w swojej firmie, którzy nie otrzymaliby – z różnych względów wsparcia w różnych instytucjach finansowych. To również doskonały sposób finansowania dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z biznesem, lub prowadzących startupy. Trzeba pamiętać, że rola instrumentów, które po spłacie pozostają dostępne dla kolejnych przedsiębiorców została znacznie wzmocniona w unijnej polityce spójności na lata 2014-2020.

Bank Gospodarstwa Krajowego 15 marca podpisał pierwszą w Polsce umowę operacyjną dotyczącą oferty poręczeń z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ z pośrednikiem finansowym - Pomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. Udostępnione środki w ramach zawartej umowy operacyjnej umożliwią udzielenie poręczeń kredytów, pożyczek czy umów leasingu dla mikro i małych przedsiębiorców z województwa pomorskiego na łączną kwotę 60 mln zł.

335 pożyczek na kwotę ponad 48,1 mln zł

Dotychczas Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+ udzielił łącznie 335 pożyczek na kwotę ponad 48,1 mln zł w ramach sześciu umów operacyjnych zawartych z pięcioma pośrednikami finansowymi na kwotę 210 mln zł.

Umowa dotycząca poręczeń została również podpisana w Wielkopolsce z Poznańskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. W ramach tej umowy Bank Gospodarstwa Krajowego udostępnił pośrednikowi finansowemu kwotę 6,5 mln zł, co zaowocuje przekazaniem do MŚP wsparcia finansowego w postaci kredytów, pożyczek, umów leasingu o wartości ponad 31,8 mln zł. Wielkopolska jest jednym z pierwszych regionów w Polsce, w którym przedsiębiorcy skorzystają z nowego poręczenia unijnego.- Poszerzamy w ten sposób ofertę wsparcia, finansując projekty innowacyjne i inwestycje firm funkcjonujących na rynku od niedawna – mówi Przemysław Cieszyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

607 mln zł na wsparcie przedsiębiorców z Wielkopolski

Na wsparcie przedsiębiorców z Wielkopolski przeznaczono 607 mln zł. Wielkopolskie jako jeden z pierwszych regionów udostępniło finansowanie o charakterze zwrotnym ze środków Unii Europejskiej. Dotychczas w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2010 podpisano, łącznie 8 umów operacyjnych z ośmioma pośrednikami finansowymi na kwotę 126,5 mln zł. Od początku roku udzielono już 317 pożyczek unijnych na łączną kwotę ponad 59 mln zł.JEREMIE 2 jest kontynuacją Inicjatywy JEREMIE, czyli mechanizmu pozadotacyjnego wsparcia mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych. Program realizowany był także w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013.

85 mln zł w województwie warmińsko-mazurskim

Nowe środki dostępne są także w województwie warmińsko-mazurskim. Przemysław Cieszyński, członek zarządu BGK, 13 marca podpisał w Olsztynie pięć umów z trzema pośrednikami finansowymi, które dotyczą dysponowania wsparciem dla firm w postaci unijnych pożyczek rozwojowych i pożyczek inwestycyjnych z premią (dotacją).Przedsiębiorcy mają do dyspozycji 85 mln zł. Pożyczki udzielane będą przedsiębiorstwom prowadzącym działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego działającym na rynku nie dłużej niż 3 lata, z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych. Wsparcie w postaci pożyczek inwestycyjnych z premią przeznaczone jest na niezbędną infrastrukturę ściśle związaną z przedmiotem projektu oraz poprawę potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw.Część projektów o szczególnym potencjale rozwojowym dla regionu może liczyć na preferencyjne odsetki.Szczegółowe informacje nt. poszczególnych projektów dostępne są na tej stronie.Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując z innymi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.
Udostępnij artykuł: