Nie słabnie zainteresowanie funduszami Pioneer

Finanse i gospodarka

Pioneer Pekao TFI kontynuuje utrzymującą się od kwietnia tego roku dodatnią sprzedaż netto funduszy i subfunduszy detalicznych. W lipcu br. saldo wpłat i umorzeń wyniosło ponad 77 mln zł netto. Klienci towarzystwa po raz kolejny najchętniej inwestowali swoje środki w Pioneer Obligacji Strategicznych.

Pioneer Pekao TFI kontynuuje utrzymującą się od kwietnia tego roku dodatnią sprzedaż netto funduszy i subfunduszy detalicznych. W lipcu br. saldo wpłat i umorzeń wyniosło ponad 77 mln zł netto. Klienci towarzystwa po raz kolejny najchętniej inwestowali swoje środki w Pioneer Obligacji Strategicznych.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, inwestorzy najchętniej lokowali swoje aktywa w fundusze bądź subfundusze rynku pieniężnego i gotówkowe, jak również te związane z rynkiem obligacji. Czwarty raz z rzędu liderem pod względem nowych, pozyskanych środków okazał się Pioneer Obligacji Strategicznych, do którego inwestorzy wpłacili ponad 49 mln zł, a od początku roku ponad 302 mln zł. Drugi na podium uplasował się Pioneer Gotówkowy, w którym ulokowano ponad 43 mln zł (261 mln zł od początku 2014 r.). Kolejne miejsca zajęły: Pioneer Pieniężny (ponad 17 mln zł), dostępny od zeszłego miesiąca Pioneer Obligacji i Dochodu (ponad 15 mln zł) oraz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (ponad 13 mln zł).

W ostatnimi miesiącu dodatni bilans wpłat i umorzeń zanotowały także: Pioneer Obligacji Dolarowych Plus, Pioneer Obligacji Europejskich Plus, Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pioneer Strategii Globalnej, Pioneer Elastycznego Inwestowania, Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego oraz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego.

Zebrane dane wskazują, że dla naszych klientów wciąż kluczową kwestią przy lokowaniu środków jest możliwie przewidywalny zwrot z inwestycji. Zauważamy znaczną grupę osób, które szukając innych form inwestowania, decydują się na wybór funduszy obligacji korporacyjnych i wysokodochodowych będących alternatywą dla tradycyjnych funduszy obligacyjnych. Potwierdzenie tego widzimy w wysokim zainteresowaniu naszym nowym subfunduszem Pioneer Obligacji i Dochodu wydzielonym w ramach Pioneer Funduszy Globalnych SFIO. - informuje Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Pioneer Pekao TFI.

Najlepsze wyniki inwestycyjne w skali ostatniego miesiąca osiągnęły Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (3,76%) oraz Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (3,25%). Drugi subfundusz może poszczycić się również najlepszą stopą zwrotu z przebiegu ostatniego półrocza (7,09%). W ciągu 12 miesięcy najbardziej zyskowny okazał się Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (13,89%). Z kolei największym zyskiem wypracowanym w ciągu 24 miesięcy może pochwalić się Pioneer Dynamicznych Spółek (44,88%). Tuż za nim uplasował się Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (39,18%).

Na koniec lipca wartość aktywów zgromadzonych w funduszach Pioneer wyniosła 16,27 mld zł.

Źródło: Pioneer Pekao TFI

Udostępnij artykuł: