Nie uprawiasz sportu? Szkodzisz sobie i gospodarce

Nie tylko finanse

Rowerzysta na ścieżce rowerowej
Fot. stock.adobe.com/Mikael Damkier

Polacy wydają coraz więcej na sport i rekreację, ale ich aktywność ruchowa spada: tylko 28 proc. regularnie uprawia sport, a 56 proc. nie uprawia go w ogóle. Brak aktywności fizycznej mieszkańców Polski przynosi naszej gospodarce 7 mld zł strat rocznie.

#KrzysztofKutwa: Koszty braku aktywności dla gospodarki szacuje się na 7 mld złotych rocznie @PIE_NET_PL

Wartość światowego rynku sportu wynosiła w 2018 roku prawie pół biliona dolarów, a w perspektywie 4 lat wzrośnie nawet o 1/4. Według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego polski rynek sportu wygenerował w ubiegłym roku prawie 10 mld zł wartości dodanej, a związane z nim inwestycje budżetowe sięgają blisko 1,8 mld zł.

Według The Business Research Company w 2018 roku globalna wartość rynku sportowego wynosiła 488,5 mld dolarów. Szacuje się, że w 2022 roku wzrośnie do ponad 614 mld dolarów.

Największym  rynkiem sportu jest Ameryka Północna, której udział w światowym rynku wynosi ponad 30 procent.

W Polsce branża sportowa wygenerowała w 2018 roku 9,63 mld złotych wartości dodanej, utrzymując tym samym łącznie 109 tysięcy miejsc pracy i zapewniając 2,98 mld PLN wynagrodzeń.

Każdy złoty wydany na sport nie tylko ma efekt mnożnikowy dla gospodarki, lecz także pozwala zredukować koszty m.in. w obszarze ochrony zdrowia – mówi Krzysztof Kutwa, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Poniżej europejskiej średniej

Wydatki budżetowe na sport i rekreację wyniosły w Polsce w 2017 roku 1,77 mld euro – nieco poniżej średniej w UE-28, która w tym samym czasie wynosiła 1,83 mld euro.

Wydajemy więcej niż Belgowie, Finowie czy Duńczycy, ale mniej od Francuzów, Niemców czy Włochów. Polskie gospodarstwa domowe przeznaczają sport i rekreację średnio 458 PLN, co oznacza, że wydatki na te cele wzrosły na przestrzeni czterech lat o 40 złotych.– mówi Mateusz Rafał, Ministerstwo Sportu i Turystyki

Polska branża sportowa stoi przed szeregiem wyzwań. Jak zwracają uwagę analitycy PIE, niezbędne są zmiany w systemie kształcenia, które pomogą w profesjonalizacji kompetencji kształtowanych w sporcie po zakończeniu edukacji wyższej, a także odpowiedzą na zapotrzebowanie w zakresie nowoczesnych technologii wprowadzanych do sportu.

Potrzebne są także nowe zachęty finansowania klubów sportowych, które umożliwią im budowanie wizerunku.

Więcej niż połowa rodaków nie uprawia sportu

Tylko co czwarty mieszkaniec Polski (28 proc.) regularnie uprawia sport, podczas gdy pozostałych  krajach unijnych ten wskaźnik wynosi 40 proc.

56 proc. Polaków w ogóle nie uprawia sportu, co oznacza, że od 2004 roku brak aktywności ruchowej w naszym kraju wzrósł o 10 pkt. proc.

Polacy częściej (53 proc.) niż pozostali obywatele UE (39 proc.) uważają, że władze lokalne nie robią dostatecznie wiele, by zapewnić im możliwość rozwijania aktywności fizycznej.

To nas dużo kosztuje

Koszty braku aktywności dla gospodarki szacuje się na 7 mld złotych rocznie. Gdyby co druga osoba, która nie jest aktywna fizycznie, zaczęła regularnie uprawiać sport, przełożyłoby się to na co najmniej 11 tys. zawałów mniej, 2,2 tys. mniej zachorowań na nowotwór jelita grubego czy 1,5 tys. mniej przypadków raka piersi – mówi Krzysztof Kutwa.

Koszty opieki zdrowotnej spadłyby w skali roku o 440 mln złotych, a koszt absencji pracowniczych zmalałby o 3 mld złotych.

Stawiamy na fitness

Mimo spadającej liczby osób aktywnie uprawiających sport, w ostatnich latach można zaobserwować znaczny wzrost zainteresowania klubami fitness. Obecnie należy do nich w Europie ponad 62 mln osób (wzrost o 3,5 pkt. proc. r/r), z czego 3 mln stanowią mieszkańcy Polski (wzrost o 2,7 pkt. proc. r/r).

Trend zwyżkowy przypisuje się po części pracodawcom, którzy oferują karnety sportowe swoim pracownikom. Należy jednak pamiętać, że przynależność do klubu nie oznacza, że zapisana do niego osoba regularnie korzysta z jego usług.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: