Nie wrzucajmy wszystkich firm turystycznych do jednego worka!

Finanse i gospodarka

Dane dotyczące sektora turystycznego pokazują, że firmy te dotykają podobne problemy jak w innych branżach. Wskaźnik bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej dla firm turystycznej wzrósł od marca do czerwca 2012 roku z 9,85 na 15,51 pkt. To drugi najwyższy wynik po dostawcach usług finansowych. Niestety aż 64% przedstawicieli branży turystycznej uważa, że problem nieterminowo realizowanych płatności występuje często - wynika z 18. Edycji raportu BIG przygotowanego przez BIG InfoMonitor S.A.

Wyniki badania wskaźnika bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej przeprowadzone w czerwcu wypadły stosunkowo pozytwnie. We wszystkich branżach, oprócz dostawców usług masowych, wskaźniki wzrosły. W branży turystycznej wskaźnik BIG wzrósł z 9,85 pkt. w marcu tego roku do 15,51 pkt. w czerwcu. Niestety nie wszystkie dane są takie optymistyczne. W sektorze aź 84% firm uważa, że nieterminowe płatności sa poważne utrudnienie w prowadzonej działalności. Co więcej 64% ankietowanych wskazało, że problem płatności nie regulowanych w terminie występuje często.

ledworowski.marcin.01.260x„Problemy firm turystycznych związane z zatorami płatniczymi są bardzo podobne jak w innych branżach. Wniosek o upadłość jednego biura nie powinien być traktowany, jak wyznacznik sytuacji w całym sektorze. Jeszcze tydzień wcześniej mówiliśmy o zyskach branży związanych z Euro 2012, a dzisiaj wszyscy mówią że wiadomo od dawna o złej kondycji firm sektora turystycznego. Komentarze dotyczące ogromnego i wielomiesięcznego zadłużenia podmiotów z branży wskazują, że niektóre instytucje miały wiedzę o problemach już od dłuższego czasu. Dlaczego więc nic z tym nie zrobiły, a teraz triumfalnie wskazują, że można zweryfikować czy dane biuro ma długi. To postawa nie fair wobec klientów jak i samych biur podróży.” – mówi Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Dane zawarte w cyklicznym raporcie BIG pokazują, że problemy z terminowym regulowaniem płatności dotycząc sektora turystycznego w podobnym stopniu jak innych branż. Co jednak ważne przedstawciele sektora podkreślają, że ogólnie zdolność do terminowego regulowania zobowiązań dla firm z branży oceniają wysoko. Uważa tak 67% badanych.

Regulowania zobowiązań wobec firm turystycznych przez kontrahentów również wypada w badaniu stosunkowo dobrze. Tylko 7% ankietowana firm otrzymuje w terminie mniej niż 10% płatności. To drugi najlepszy wynik spośród analizowanych sektorów. Około 40% otrzymuje od 75 do 100% należności terminowo. Te dane są tym bardziej pozytywne, że zaległości wobec połowy firm turystycznych są mniejsze niż 50 tysięcy zlotych, co w skali prowadzonej przez nie działalności należy uznać za stosunkowo niską kwotę.

„W odniesieniu do wydarzeń z ostatnich dni i bardzo negatywnych komentarzy pod adresem całej branży turystycznej, podkreślamy, że należy wykorzystując dostęp do rejestrów dłużników weryfikować wiarygodność biura podróży przed wykupieniem wycieczki. Szczególnie jednak ważne dla większości przedstawicieli sektora, którzy działają rzetelnie jest zadbanie o widoczną i sprawdzalną wiarygodność finansową.” – dodaje Marcin Ledworowski

W przypadku branży turystycznej, której problemy są momentalnie szeroko komentowane w mediach i dotyczą wielu klientów. Dla solidnych przedstawicieli sektora spadek zaufania do branży, któremu nie są winni, jest istotną przeszkodą, szczególnie w trakcie sezonu. Tym bardziej ważne jest budowanie wizerunku danej marki biura podróży, jak wiarygodnego tour operatora. Może temu służyć weryfikacja i uzyskanie Certyfikatu Firmy Wiarygodnej Finansowo (więcej informacji www.big.pl/certyfikat). Uzyskanie takiego dokumentu oznacza, że każdy zainteresowany uzyskuje możliwość sprawdzenia czy posiadacz Certyfikatu nie zalega z płatnościami. Można to zrobić bezpłatnie podając numer NIP.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A

Udostępnij artykuł: