Niemal 600 przedsiębiorstw i ponad 6 milionów oszczędności w ciągu 2 lat. Rozwój Projektu BIZNES1000

Finanse i gospodarka

Prawie 600 firm biorących udział w Projekcie BIZNES1000 od 2013 roku zaoszczędziło w sumie ponad 6 milionów złotych dzięki udziałowi w realizowanych w jego ramach programach oszczędnościowych. Firmy uczestniczące w Projekcie nie tylko znacząco obniżyły wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem, ale też nawiązały szereg nowych kontaktów biznesowych i pozyskały dodatkowe kanały dystrybucji.

Projekt powstał z myślą o przedsiębiorcach, którzy chcą redukować koszty związane z prowadzoną działalnością. Dla twórców BIZNES1000 nie jest jednak istotne to, do jakiej branży przynależą firmy, jakie potrzeby czy strukturę kosztów posiadają. Projekt ma charakter otwarty i dopasowuje się do oczekiwań zrzeszonych podmiotów gospodarczych, kierując się jasnymi biznesowymi zasadami: lojalnością, partnerstwem i etyką.

BIZNES1000 bezpłatnie oferuje wszystkim uczestnikom możliwość skorzystania z nieosiągalnych w inny sposób preferencyjnych stawek, m.in. na zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, paliw czy ubezpieczeń. Uzyskanie atrakcyjnych cen, nieosiągalnych dla pojedynczego podmiotu gospodarczego, w ramach realizowanych programów jest możliwe dzięki efektowi skali, czyli zakupowi dużego wolumenu określonych produktów i usług. Tylko dzięki udziałowi w pierwszej edycji programu “Tańsza Energia” biorące w nim udział firmy zaoszczędziły w sumie ponad 4,6 miliona złotych.

karch.arkadiusz.vive.biznes.01.250x166Siła nabywcza dużej grupy firm to najlepsza karta przetargowa w negocjacjach wyjątkowo korzystnych stawek na usługi i produkty niezbędne do funkcjonowania każdej organizacji. Projekt BIZNES1000 stworzyliśmy z myślą o wszystkich przedsiębiorcach, którzy dostrzegają znaczenie optymalizacji kosztów związanych z codzienną działalnością. Do realizacji poszczególnych programów wybieramy tylko sprawdzonych i rzetelnych partnerów, którzy dostarczają najwyższej jakości usługi czy produkty w najatrakcyjniejszych cenach – powiedział Arkadiusz Karch, Prezes Zarządu VIVE Biznes.

Dostawcami w poszczególnych programach są liderzy działający w różnych branżach. Wśród partnerów Projektu znajdują się m.in. STATOIL, POLKOMTEL, operator sieci PLUS, ENEA czy DONORIA.

Nasze zaangażowanie w program “Tańsze Paliwo Flota”, realizowany w ramach Projektu BIZNES1000, to dla firmy Statoil Fuel & Retail Polska Sp. z o.o. wyjątkowa okazja do nawiązania współpracy z dużą grupą przedsiębiorców oraz rzetelnym i profesjonalnym partnerem, jakim jest spółka VIVE Biznes. Bardzo ważny wpływ na decyzję o wzajemnej współpracy miała długofalowa wizja rozwoju programów oszczędnościowych oraz ich zaplecze merytoryczne – powiedział Grzegorz Klonowski, Director B2B&Card Sales Statoil Fuel & Retail Polska Sp. z o.o.

Firmy biorące udział w Projekcie korzystają ze wszystkich programów oszczędnościowych całkowicie bezpłatnie. Nie są także zobligowane do tego, by uczestniczyć we wszystkich realizowanych programach. Przedsiębiorcy sami decydują, na którym polu optymalizacja kosztów jest dla nich najbardziej istotna. W ramach Projektu BIZNES1000 cały czas przygotowywane są kolejne programy obejmujące nowe obszary oraz potrzeby różnych branż lub grup firm. Aktualnie w Projekcie BIZNES1000 największą część stanowią podmioty gospodarcze z południowej Polski, jednak menedżerowie docierają do wszystkich zainteresowanych udziałem przedsiębiorstw na terenie kraju. Uczestnicy otrzymują dodatkowo dostęp do internetowej platformy umożliwiającej stały kontakt z pozostałymi beneficjentami oraz wymianę doświadczeń i wiedzy.

Źródło: VIVE Biznes

Udostępnij artykuł: