Niemcy na czele zagranicznych klientów polskich e-sklepów

Finanse i gospodarka

 Najchętniej za pośrednictwem internetu kupują u nas Niemcy1. Nasi zachodni sąsiedzi stanowią aż 28% wszystkich klientów zagranicznych. Do najważniejszych kierunków eksportowych dla polskich e-sklepów należy również Wielka Brytania oraz Rosja (pochodzi stamtąd odpowiednio 24% i 20% kupujących z zagranicy). W Niemczech, Wielkiej Brytanii i Rosji najczęściej kupowanymi produktami za granicą przez ostatnie 12 miesięcy były ubrania, obuwie oraz akcesoria.

Najnowsze badanie przeprowadzane przez Ipsos na zlecenie PayPal2 udowadnia, że handel transgraniczny i biorący w nim udział konsumenci, wydający w przybliżeniu dwa razy tyle więcej niż ci robiący zakupy lokalnie3, to siła napędowa globalnych rynków. Badanie analizujące zwyczaje osób kupujących online za granicą objęło ponad 17,500 konsumentów w 22 krajach i umożliwiło wskazanie najlepszych praktyk w handlu międzynarodowy oraz zidentyfikowanie licznych możliwości dla polskich przedsiębiorców. Dzięki e-handlowi, mogą oni bowiem z łatwością rozwijać swój eksport i stać się integralną częścią globalnego rynku, który do 2018 roku będzie obejmował swym zasięgiem już 130 milionów konsumentów transgranicznych, wydających łącznie ponad 300 miliardów dolarów4

Polskie marki na światowych rynkach

Według danych PayPal, niemieccy zakupowicze stanowią większość zagranicznych konsumentów kupujących w Polsce: 28% użytkowników z całego świata, którzy kupują na polskich stronach internetowych pochodzi z Niemiec, następnie
z Wielkiej Brytanii (24%) oraz Rosji (20%).

150218.niemcy.01.550x

Wszystkim działającym w branży e-commerce zależy na tym, by móc się rozwijać i napotykać na swojej drodze jak najmniej przeszkód. W tym celu, potrzebna jest większa przejrzystość usług i możliwości znoszenia kolejnych barier. Właśnie dlatego, od kilku lat transgraniczny e-handel w Polsce rozwija się doskonale – mówi Damien Perillat, Dyrektor Zarządzający PayPal w Europie Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy bardzo zadowoleni mogąc wspierać rozwój ekonomiczny polskiego rynku oraz przedsiębiorców, umożliwiając im dotarcie do milionów konsumentom poprzez bezpieczną, globalną platformę, obejmującą już 203 rynki oraz 26 walut – dodaje.

150218.niemcy.02.550x

Konsumenci trafiają na zagraniczne rynki głównie w poszukiwaniu odzieży, obuwia oraz akcesoriów (36% niemieckich, 33% angielskich i 56% rosyjskich użytkowników kupujących za granicą nabyło odzież, obuwie oraz akcesoria z zagranicznego sklepu online w ciągu ostatnich 12 miesięcy). Jednocześnie, możemy zaobserwować znaczące różnice w pozostałych kategoriach. Drugą, popularną wśród Niemców oraz Rosjan kategorią produktów jest elektronika (komputery/tablety/urządzenia mobilne i peryferyjne) – odpowiednio 17% oraz 40%, a wśród Brytyjczyków są to kosmetyki i produkty do pielęgnacji (19%). W odniesieniu do trzeciej kategorii, widzimy rozróżnienie pomiędzy produktami z kategorii zabawek i hobby oraz rozrywkowej i edukacyjnej (fizyczne przedmioty).

Konsumenci transgraniczni z trzech najważniejszych dla Polski krajów, spytani
o główny powód zakupów online, wskazali przede wszystkim na oszczędność czasu
i wygodę.

150218.niemcy.03.550x

Co ciekawe, wszyscy wymienieni wyżej konsumenci wybierający zagraniczne e-sklepy, dzielą te same obawy wobec kosztów przesyłki, które znacząco wpływają na ich decyzje odnośnie dokonania zakupu. Ponad połowa konsumentów (Niemcy 54%, Wielka Brytania 54%, Rosja 49%), którzy zdecydowali się na zakupy za granicą w przeciągu ostatnich 12 miesięcy, przyznaje, że koszty dostarczenia przesyłki często powstrzymują ich przed zakupem z innego kraju. Co więcej, wielu kupujących online twierdzi, że darmowa przesyłka (41% UK, 27% Niemcy i 51% Rosja) przekonałaby ich do dokonania takiego zakupu. Duża grupa internautów zakłada również, że bezpłatna przesyłka i zwrot są „niezbędne” w przypadku zakupów transgranicznych (Niemcy 37%, Wielka Brytania 44%, Rosja 56%). PayPal już teraz pomaga sprostać tym oczekiwaniom w ramach usługi Zwrotu Kosztów Odesłania Przedmiotu PayPal, wprowadzonej niedawno w Polsce i innych krajach regionu.

  1. Szacunki dotyczące populacji eksportowej zostały obliczone przez PayPal na podstawie badania oraz analizy kupujących online w każdym z 22 krajów-importerów występujących w badaniu.
  2.   Badanie Ipsos na zlecenie PayPal, przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 800 (łącznie 17 500) dorosłych użytkowników (w wieku 18+), którzy posiadają/korzystają z urządzenia z dostępem do internetu, w 22 krajach (Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Włochy, Hiszpania, Holandia, Szwecja, Norwegia, Dania, Polska, Turcja, Rosja, Izrael, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Stany Zjednoczone, Kanada, Brazylia, Meksyk, Chiny, Australia). Wywiady zostały przeprowadzone internetowo, w dniach 9 września – 3 listopada 2014: w Polsce pomiędzy 7 i 31 października na próbie 787 użytkowników, w Wielkiej Brytanii pomiędzy 9 i 19 września na próbie 800 użytkowników, w Niemczech pomiędzy 16 września i 3 października na próbie 793 użytkowników, w Rosji pomiędzy 6 i 31 października na próbie 793 użytkowników. Metodologia obejmowała internetowy kwestionariusz ilościowy. Dane zostały zważone pod kątem znanej częstotliwości zakupów kupujących online we wszystkich krajach i profilu demograficznego użytkowników internetu w 7 krajach.
  3.   Konsumenci transgraniczni czyli ci, dla których więcej niż 10% rocznych wydatków online stanowią płatności transgraniczne.
  4.   „Modern Spice Routes” – badanie PayPal-Nielsen analizujące 6 głównych rynków międzynarodowych: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Australii, Chin i Brazylii; podkreśla główne globalne trendy i kierunki; Próba badania: ponad 6000 konsumentów online w wieku 18 lat i powyżej, którzy dokonali zagranicznych zakupów online w poprzednim roku.

Źródło: PayPal

Udostępnij artykuł: