Niemieckie firmy rodzinne cieszą się dużym zaufaniem sektora bankowego

Raporty

0004

– Firmy rodzinne cieszą się dużym zaufaniem sektora bankowego ze względu na dobrą reputacją i korzystają z przewagi konkurencyjnej przy ubieganiu się o kredyt. To najważniejsze wnioski ze wstęp-nych wyników nowego projektu w ramach trzyletniej współpracy badawczej czołowego na świecie ubezpieczyciela kredytowego, Euler Hermes, doradców w zakresie zarządzania – firmy Roland Berger i Szkoły Biznesu i Administracji w Hamburgu (HSBA). Badanie ma na celu analizę struktury kapitałowej firm rodzinnych i wynikających z nich przewag konkurencyjnych.

Firmy rodzinne – mniej niechętne do ryzyka niż się spodziewano; wyższe zadłużenie wobec banków

„Firmy rodzinne nie są tak niechętne do podejmowania ryzyka, jak można by przypuszczać, kierując się powszechną opinią na ich temat” – mówi Martin Wendt, specjalista do spraw ryzyka w firmie Euler Hermes, który jako doktorant rozpoczął badania. „Dotychczas uzyskane wyniki badań pokazują, że firmy rodzinne charakteryzują się wyższym poziomem zadłużenia oraz wyższym poziomem finansowania długoterminowego niż porównywalne przedsiębiorstwa, których właścicielami nie są rodziny. Ocena statystyczna sugeruje, że firmy rodzinne cieszą się dużym zaufaniem banków ze względu na ich dobrą reputację i przekłada się to na korzyści przy uzyskiwaniu kredytów.”

Partnerzy przeprowadzający badania udowodnili stawianą przez siebie hipotezę w sposób empiryczny na próbie złożonej z około 700 niemieckich korporacji nienotowanych na giełdzie.

Perspektywiczne podejście właścicieli firm rodzinnych zapewnia przewagę konkurencyjną przy zaciąganiu pożyczek

„Wstępne wyniki wskazują, że własność rodzinna promuje i kształtuje perspektywiczne podejście do celów firmy” – powiedział Matthias Holzamer, partner i specjalista do spraw finansowania w firmie Roland Berger. „To z kolei zwiększa wiarygodność firmy w oczach banków, co przekłada się na korzyści podczas zaciągania pożyczek. Wiele firm rodzinnych może w sposób czynny odwoływać się do swojej dobrej reputacji podczas ubiegania się o finansowanie i w związku z tym uzyskują one przewagę konkurencyjną.”

Połączenie badań z praktyką zapewnia wgląd w struktury finansowe

„Badanie pozwala na pogłębiony wgląd w strukturę finansową niemieckich firm rodzinnych” – mówi prof. Stefan Prigge z HSBA. „Współpraca między naukowcami prowadzącymi badania akademickie i czołowymi firmami z branży w celu przeprowadzenia oceny dwumilionowego zbioru danych dotyczących niemieckich firm to jak do tej pory unikalne przedsięwzięcie. Z jednej strony umożliwia nam ono uzyskanie dogłębnego wglądu w bieżące trendy w praktykach dotyczących finansowania, a z drugiej strony zapewnia metody optymalizacji finansowania, doradztwa i minimalizacji ryzyka.”

Dalsze wyniki zostaną opracowane w ciągu najbliższych trzech lat wspólnych badań. Euler Hermes wspiera badania, dostarczając zbiór anonimowych danych dotyczących ponad 2 milionów niemieckich firm, a ponadto zapewnia prawie stuletnie doświadczenie w przeprowadzaniu analiz finansowych i analiz ryzyka przedsiębiorstw. Dane analizowane są z udziałem specjalistów z firmy Roland Berger i naukowców z HSBA. Roland Berger jako jedna z czołowych na świecie firm doradczych dostarcza ugruntowane na mocnych podstawach zaplecze praktyczne, dzięki któremu firmy rodzinne mogą zająć lepszą pozycję strategiczną, poprawić swoją reputację i korzystać z wynikającej z tego przewagi konkurencyjnej w dziedzinie finansowania.

Euler Hermes