Nieoczekiwany prezent od EBC – niższe raty kredytów w euro

Komentarze ekspertów

Nawet 35 złotych na miesięcznej racie mogą zyskać osoby zadłużone w euro. O tyle bowiem może spaść rata kredytu w wysokości 300 tysięcy złotych zaciągniętego na 30 lat. Wszystko za sprawą nieoczekiwanej decyzji Europejskiego Banku Centralnego o obniżeniu stóp procentowych.

Nawet 35 złotych na miesięcznej racie mogą zyskać osoby zadłużone w euro. O tyle bowiem może spaść rata kredytu w wysokości 300 tysięcy złotych zaciągniętego na 30 lat. Wszystko za sprawą nieoczekiwanej decyzji Europejskiego Banku Centralnego o obniżeniu stóp procentowych.

Na posiedzeniu w dniu 7 listopada EBC obniżył stopy procentowe o 0,25 p.pl do historycznie niskiego poziomu 0,25%. Jest to decyzja niespodziewana przez rynek i z pewnością ucieszy wszystkich kredytobiorców zadłużonych we wspólnej europejskiej walucie. W ślad za tą decyzją powinna spaść istotna dla spłacających kredyty stopa Euribor. W ostatnich tygodniach stopa 3 miesięczna zmieniała się w przedziale 0,2250-0,2280%. Gdyby za sprawą decyzji EBC Euribor spadł w okolice 0% wówczas rata kredytu spadłaby o około 35 złotych. O tyle mniej płaciłyby osoby, które kredyt w wysokości 300 tysięcy złotych zaciągnęły na 30 lat.

131111.raty.kredytu.01.550x206

Warto jednak pamiętać, że o wysokości raty kredytowej decyduje nie tylko oprocentowanie, jak w przypadku kredytu złotowego, ale także kurs euro względem złotego. Niższy kurs EUR/PLN oznacza także dalsze obniżki rat kredytowych.

Na obniżki możemy poczekać

Obniżki stopy procentowej mogą dla części klientów jednak odsunąć się w czasie. Oprocentowanie kredytu uzależnione od stopy Euriobor jest aktualizowane przez banki z różną częstotliwością. Z reguły jest to dokonywane w okresach kwartalnych, co oznacza, że mimo iż Europejski Bank Centralny obniżył stopy już teraz, to na niższe raty niektórym przyjdzie poczekać kilka tygodni. Jednak prędzej czy później każdy kredytobiorca odczuje skutki dzisiejszej decyzji EBC.

Michał Krajkowski,
Główny Analityk,
Dom Kredytowy Notus

Udostępnij artykuł: