Niepełnosprawni w slużbie cywilnej

Samorząd

Opublikowano ustawę o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w służbie cywilnej. Jej główny punkt stanowi, iż niepełnosprawni, którzy znajdą się w pierwszej piątce najlepszych kandydatów na dane stanowisko w służbie cywilnej, uzyskają pierwszeństwo w zatrudnieniu.

Warunkiem jest też wysokość wskaźnika zatrudnienia w urzędzie osób niepełnosprawnych – musi być niższy niż 6 procent.

Informacje o wolnych miejscach pracy muszą być upowszechniane – jest to obowiązek dyrektora generalnego urzędu. Nowelizacja wprowadza do ogłoszenia nowe informacje: jakie warunki pracy są na danym stanowisku i czy w miesiącu poprzedzającym (w stosunku do publikacji ogłoszenia o naborze) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie wynosi co najmniej 6 procent.

Może się zdarzyć taka sytuacja, że umiejętności niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku będą niewystarczające ponieważ konkurenci w sposób celujący będą je spełniać. Wtedy decydować będą kwalifikacje dodatkowe, które pozwalają na optymalne sprawowanie stosunku pracy na danym stanowisku. W takiej sytuacji wymagania dodatkowe będzie musiał spełnić również niepełnosprawny.

Ustawa wprowadzająca zmiany w ustawie o służbie cywilnej (Dziennik Ustaw Nr 201 poz. 1183 z 26 września 2011) wejdzie w życie 27 listopada 2011 roku.

Źrodło: www.samorzad.infor.pl

Udostępnij artykuł: