Nieruchomości: Pośrednicy hamulcowym?

KF 2010.10-12 (październik - grudzień 2010)

Główną przyczyną niemocy polskiego rynku nieruchomości jest słabość instytucji pośrednictwa. Winę za nią ponoszą po części same agencje pośredniczące, głównie jednak ustawodawstwo, które naśladując praktyki rodem z Unii Europejskiej, z jednej strony stwarza wobec pracowników branży nierealistyczne wymagania, z drugiej zaś utrudnia wprowadzenie w życie korzystnych rozwiązań wolnorynkowych, takich jak np. MLS oraz konta powiernicze.

Jan Fijor

Rozwiązaniem problemu może być kopiowanie rozwiązań istniejących od ponad stu lat w Stanach Zjednoczonych.

Agent omnibus

Zdaniem polskiego ustawodawcy działającego pod dyktando lobby aktywistów od rynku nieruchomości, pośrednik powinien być w zasadzie filozofem ze specjalnością etyka, inżynierem budowlanym, ekologiem, prawnikiem, a nawet doradcą podatkowym. Nie twierdzę, że znajomość tych dyscyplin jest zbędna, lecz tylko to, że zapomniano o głównej roli zawodu pośrednika, jaką jest… sprzedaż. Pośrednik to człowiek sprzedający swój czas i umiejętności w celu zaspokojenia ludzkiej potrzeby posiadania nieruchomości. I to jest definicja tego zawodu. Kropka! Wprawdzie ustawodawca zamierza właśnie zlikwidować ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: