Nieruchomosci: Państwo musi zadziałać

BANK 2013/06

Eksperci ostrzegają, że oferowane na rynku renty hipoteczne za kilka lat mogą być problemem nie tylko dla osób, które dziś zawierają umowy z funduszami hip otecznymi, ale i dla państwa. Już dziś trzeba stworzyć ramy prawne dla bezpiecznego funkcjonowania tego typu produktów. O perspektywach wprowadzenia odwróconej hipoteki z wiceprezesem Związku Banków Polskich, mec. Jerzym Bańką rozmawia Halina Tarasewicz.

Systemy emerytalne mniej lub bardziej doskonałe, nie do końca zabezpieczają finansowo starszych ludzi, któr zy nie są już czynni zawodowo. Część z nich posia – da znacznej wartości majątek w postaci domu czy mieszk ania. W kilk u krajach powstało rozwiązanie nazwane odwró – coną hipoteką. W Polsce od lat się o tym tylko mówi.

– Nie tylko się mówi. Ta kwestia pojawiła się 7-8 lat temu, ale za tym nie poszły konkretne działania. Związek Banków Polskich uznał, że potrzebne są szczegó – łowe rozwiązania. Opracowaliśmy wiele zasad, które mogłyby lec u podstaw ustawy o wprowadzeniu tzw. odwróconej hipoteki. Cztery lata temu ZBP przek azał swoje propozycje do Ministerstwa Finan – sów i tam rozpoczęły się ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: