Niewielka zmienność przed kluczowymi wydarzeniami

Finanse i gospodarka

W oczekiwaniu na kluczowe wydarzenia tego tygodnia - dla złotego decyzję Rady Polityki Pieniężnej, dla euro komunikat Europejskiego Banku Centralnego, a dla dolara dane z rynku pracy w USA, rynki pozostają uśpione. Dziś w centrum uwagi dane o aktywności w sektorach usługowych (PMI, ISM).

Wczorajsza sesja przebiegała bardzo spokojnie. Kursy podlegały niewielkim wahaniom. EUR/PLN oscylował w okolicach 4,1350, a USD/PLN w pobliżu 3,1800. Na rynku międzynarodowym, gdzie najważniejsze rozstrzygnięcia zapadną w drugiej części tygodnia (posiedzenie EBC oraz dane z amerykańskiego rynku pracy) zmiany były również bardzo ograniczone. EUR/USD poruszał się w ramach przedziału wahań z piątku, przebywając raz powyżej, raz poniżej psychologicznego poziomu 1,3000.

Niemiecki instytut Sentix poinformował, że nastroje wśród przedsiębiorców ze strefy euro spadły w marcu niespodziewanie mocno przewyższając oczekiwania ekonomistów. Wzrost pesymizmu miał miejsce po raz pierwszy od sierpnia 2012 r. Pogorszyły się zarówno oceny sytuacji bieżącej, jak i oczekiwań na najbliższe sześć miesięcy. Wpływ na sentyment mogły mieć zaskakujące wyniki wyborów parlamentarnych we Włoszech, które spowodowały wzrost obaw inwestorów o nawrót kryzysowych tendencji w krajach 17-tki. Dane wskazują, że sytuacja w regionie jest wciąż nie do końca opanowana. Inwestorzy i przedsiębiorcy nadal bardzo nerwowo reagują na napływające informacje, co potwierdza brak stabilizacji czy wejścia gospodarki na ścieżkę trwałego ożywienia.

Dziś ważne publikacje o aktywności w sektorze usług w krajach strefie euro (PMI dla usług) oraz we wszystkich branżach poza przemysłem w Stanach Zjednoczonych (ISM non-manufacturing). Jeśli chodzi o Europę rynek nie spodziewa się większych zmian. W lutym sektor najpewniej kurczył czternasty miesiąc z rzędu, a nie licząc przejściowej poprawy sytuacji ze stycznia ub. r., nieprzerwanie od września 2011 r. W USA sytuacja całkowicie odmienna. Indeks ISM utrzymuje się systematycznie powyżej granicznego poziomu 50 pkt. nieprzerwanie od trzech lat, co oznacza, że sektor z miesiąca na miesiąc zwiększa aktywność.

Dane o nastrojach powinny w największym stopniu wpływać na handel podczas dzisiejszej sesji. Wahania ponownie nie będą jednak duże. Większej aktywności można się spodziewać w drugiej części tygodnia. Zmiany, jakie będą miały miejsce na sesjach w czwartek i piątek zadecydują o dalszych losach kursów w horyzoncie nawet kolejnych 2-3 tygodni.

Damian Rosiński
Dom Maklerski AFS

Udostępnij artykuł: