Niewielkie wzrosty na rynku głównym i spadki na NewConnect

Komentarze ekspertów

W maju nie nastąpiły istotne zmiany w głównych indeksach warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Dużym zainteresowaniem emitentów cieszył się rynek obligacji nieskarbowych.

W maju nie nastąpiły istotne zmiany w głównych indeksach warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Dużym zainteresowaniem emitentów cieszył się rynek obligacji nieskarbowych.

W ubiegłym miesiącu, na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutowała jedna spółka, która została przeniesiona z alternatywnego systemu obrotu NewConnect. W efekcie, na koniec maja, na głównym parkiecie warszawskiej giełdy były notowane akcje 408 spółek krajowych o łącznej kapitalizacji 611 mld zł oraz 48 spółek zagranicznych - o kapitalizacji 303,5 mld zł.

Wartość obrotów sesyjnych akcjami na głównym rynku warszawskiej giełdy wyniosła w maju 16,3 mld zł i była zbliżona do poziomu sprzed roku. Średni wskaźnik cena/zysk dla wszystkich akcji z rynku głównego GPW wyniósł w maju 20,5 wobec 17,6 rok wcześniej.

W maju br. indeks największych spółek WIG30 wzrósł o 0,31% a indeks całego rynku WIG zyskał 0,34%. Od początku tego roku oba indeksy wzrosły odpowiednio o 2,39% oraz o 1,53%.

W okresie pięciu miesięcy br. odnotowano wzrost 5 spośród 11 indeksów sektorowych. Najwięcej wzrósł indeks WIG-Energia (o 23,4%). Natomiast najwięcej stracił WIG-Spożywczy - 17,3%. Spadek tego indeksu jest w głównej mierze efektem przeceny akcji ukraińskiej spółki Kernel.
140622.komentarz.bcc.01.600x337

W ub. miesiącu na rynku NewConnect zadebiutowały 2 spółki. Na koniec maja w alternatywnym systemie obrotu było notowanych 438 spółek o kapitalizacji 10,03 mld zł. Wartość obrotów sesyjnych na rynku NewConnect wyniosła w tym okresie 74,06 mln zł. Natomiast wartość obrotów od początku bieżącego roku wyniosła 453,7 mln zł. Wskaźnik rynku NCIndex obniżył się w maju o 3,87% a od początku bieżącego roku stracił na wartości 8,28%.

W maju br. na rynku Catalyst zadebiutowało 15 emitentów obligacji. W efekcie na koniec miesiąca były notowane dłużne instrumenty finansowe (obligacje i listy zastawne) 185 emitentów nieskarbowych (przedsiębiorstwa, banki, jednostki samorządu terytorialnego) o łącznej wartości 64,6 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 18% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Natomiast wartość obrotów spadła o 57,5% do poziomu 136,6 mln zł.

Jan Mazurek
ekspert BCC ds. rynku kapitałowego

Udostępnij artykuł: