Niezbędnik przezornego turysty

Polecamy

Polacy coraz chętniej wyjeżdżają na urlopy i wycieczki, szczególnie te egzotyczne, jesienią. Zanim wyruszymy warto odwiedzić ubezpieczyciela.

Chcąc być bezpiecznym i spokojnym podczas wypoczynku należy z pamiętać o tym, że mając wykupione dobre ubezpieczenie mamy ze sobą pomocnika, który wesprze w najtrudniejszych sytuacjach.

Oto zdarzenia podczas, których polisa pomoże:

 1. Pokrycie kosztów leczenia, leków, opieki

  – W starych polisach, które dotychczas funkcjonowały w firmach ubezpieczeniowych zwracano koszty w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, ale dopiero po powrocie do kraju – mówi Aleksandra Łączniak, Manager do spraw Ubezpieczeń dla Klientów Indywidualnych i Bancassurance w Concordia Ubezpieczenia. – Klient musiał sam zapłacić za wizytę u lekarza, pobyt w szpitalu, czy leki. Wiadomo, jakie to jest kosztowne. Obecnie płaci za niego od razu Ubezpieczyciel, a co więcej, może liczyć na pomoc w załatwianiu wizyty, leków, a nawet powrotu do kraju i opieki nad dzieckiem.

 2. Jeden telefon i lekarz czeka

  Kiedy zachorujemy, szczególnie za granicą zdarza się, że nie wiemy, co zrobić. Często spędzamy urlop w resorcie oddalonym od większej miejscowości nawet kilkadziesiąt kilometrów i znalezienie pomocy jest naprawdę trudne. Wtedy w przypadku nagłego zachorowania czy nieszczęśliwego wypadku, wystarczy tylko zadzwonić do operatora pod numer podany na polisie.
  – Ubezpieczony może liczyć na to, że w przypadku zdarzenia objętego ochroną np. zatrucia pokarmowego, złamania nogi, gorączki, czy poparzenia słonecznego, wystarczy zadzwonić do Centrum Assistance, a tam uzyska pomoc w postaci organizacji wizyty lekarskiej albo porady dyżurującego lekarza, który powie mu, co trzeba robić w danym wypadku – mówi Aleksandra Łączniak. – Organizujemy także dostarczenie leków i pokrycie ich kosztów. To jest szczególnie ważne, kiedy mieszkamy daleko od apteki i nie bardzo mamy jak tam się dostać. Mając polisę – mamy zagwarantowaną pomoc.

 3. Pobyt w szpitalu

  Kiedy miał miejsce poważniejszy wypadek czy nagłe zachorowanie, możemy również liczyć na pomoc i pokrycie kosztów pobytu szpitalu, niezbędnego zabiegu operacyjnego czy innej pomocy z tym związanej.
  – W takich sytuacjach musimy liczyć się w dużymi wydatkami związanymi nie tylko z samym pobytem w szpitalu, ale również z pomocą w transporcie do placówki medycznej, czy potem do kraju, nawet jeśli wiąże się to ze specjalistycznym transportem w asyście lekarskiej. W takim momencie ważne jest posiadanie ubezpieczenia, ponieważ wtedy bardzo potrzebne jest wsparcie operatora w centrum Assistance – twierdzi Aleksandra Łączniak – Dodatkowo w ofercie mamy również pokrycie kosztów pobytu na czas rekonwalescencji, czy przyjazdu i pobytu bliskiej osoby

 4. Śmierć

  Na wakacjach mają miejsce także wypadki śmiertelne i wtedy sprowadzenie zwłok do kraju to ogromne koszty, na pokrycie których stać niewielu. Można ich uniknąć, jeżeli wykupimy polisę. Wówczas otrzymamy także pomoc w załatwieniu wszelkich formalności, czy to przy kremacji zwłok, czy przy sprowadzeniu ciała do kraju.

 5. Potrzebna opieka

  Wyjeżdżając z dziećmi, trzeba liczyć się z nieszczęśliwymi wypadkami czy nagłymi zachorowaniami – dlatego polisa jest nieodzowna. Dodatkowo również w przypadku gdyby zdarzenie dotknęło rodziców, to operator zajmie się organizacją przyjazdu osoby bliskiej w celu opieki nad dziećmi.

 6. Choroby przewlekłe

  Wyjeżdżając trzeba pamiętać też o chorobach przewlekłych, które z reguły są wyłączone z zakresu podstawowego ubezpieczenia, ale wtedy można je dodatkowo ubezpieczyć podnosząc stawkę. Zawsze warto sprawdzić tę kwestie przed wyjazdem. Szczególnie przy tych schorzeniach bądź wypadkach, które mogą z nich wynikać. W momencie, kiedy wyjeżdżamy na wyjazd grupowy i wybieramy jeden wariant ubezpieczenia warto powiedzieć o przewlekłej chorobie i zapytać, czy istnieje możliwość dodatkowego wykupienia polisy.

 7. Tłumacz dostępny w każdej sytuacji

  Choroba, wypadek, tragedia to sytuacje bardzo stresowe. Często występuje bariera językowa i trudno nam opowiedzieć lekarzowi, co nam dolega, czy załatwić w urzędach formalności. W takiej sytuacji także przyjedzie nam z pomocą polisa Assistance. Dzwoniąc pod numer Centrum w każdej chwili zyskujemy nie tylko pomoc, ale i tłumacza.

Udostępnij artykuł: