Nieznajomość OWU szkodzi

Finanse i gospodarka

Nawet połowa ubezpieczonych nie czyta Ogólnych Warunków Ubezpieczeń. To niepokojące dane, ponieważ zapoznanie się z tym dokumentem umożliwia przeanalizowanie szczegółów dotyczących zakresów ochrony poszczególnych ubezpieczeń, a także ewentualnych wyłączeń. Jak zatem czytać OWU aby być w pełni świadomym swoich praw i obowiązków?

Parasolka chroniąca rodzinę, dom i samochód
Fot. stock.adobe.com/thodonal

Nawet połowa ubezpieczonych nie czyta Ogólnych Warunków Ubezpieczeń. To niepokojące dane, ponieważ zapoznanie się z tym dokumentem umożliwia przeanalizowanie szczegółów dotyczących zakresów ochrony poszczególnych ubezpieczeń, a także ewentualnych wyłączeń. Jak zatem czytać OWU aby być w pełni świadomym swoich praw i obowiązków?

Wyniki VI Ogólnopolskiego Badania Assistance, przeprowadzonego na zlecenie Europ Assistance Polska pokazują, że tylko 46% osób czyta ogólne warunki zakupionego ubezpieczenia, ¼ ankietowanych częściowo je tylko przegląda, a 28% bandanach przyznaje, że nie czyta ich w ogóle.

Długie OWU odstrasza

Ogólne Warunki Ubezpieczenia to dokument, który może odstraszać zarówno skomplikowaną treścią jak i trudnym specjalistycznym językiem. Z założenia jesteśmy więc negatywnie nastawieni do czytania OWU. Musimy jednak pamiętać, że  podpisując umowę ubezpieczenia każdorazowo potwierdzamy, że akceptujemy również dokument określający jego warunki. Warto zatem poświęcić kilka chwil aby dokładnie zapoznać się z prawami i obowiązkami zarówno naszymi jak i ubezpieczyciela. Może się bowiem okazać, że podpiszemy umowę, która zupełnie odbiega od naszych oczekiwań.

Coraz częściej firmy ubezpieczeniowe stawiają jednak na dużo prostszy i przyjazny sposób komunikowania klientowi.

Klienci naszych Partnerów otrzymują na przykład kartę z listą świadczeń i numerem Centrum Alarmowego lub dowiadują się o zakresie ubezpieczenia za pomocą ciekawej grafiki z najważniejszymi danymi z OWU na stronie  internetowej lub w systemie transakcyjnym, na ulotce lub zestawie przydatnych gadżetów – mówi Joanna Nadzikiewicz, Dyrektor Handlowy Europ Assistance Polska. – Naturalnie materiały te nie mają na celu zastąpienie OWU, a tylko przystępną komunikację zakresu ubezpieczenia – dodaje.

Nieznajomość OWU szkodzi

Zapewnienie, że klient jest świadomy przysługujących mu świadczeń jest bardzo ważne. Należy pamiętać, że świadomy klient to klient zadowolony – znając dokładnie przysługujące mu świadczenia rzadko lub wcale spotka się z odmową wykonania usługi.

Najczęstszą przyczyną odmów realizacji pomocy assistance jest wyłączenie odpowiedzialności z zakresu ubezpieczenia. Na przykład klienci, którzy  wybierają podstawowy wariant ubezpieczenia assistance samochodowego, obejmującego pomoc tylko na terenie RP mogą spotkać się z odmową pomocy  w razie awarii lub wypadku poza granicami kraju. Dlatego tak ważna jest rzetelna informacja na temat zakresu przysługującej pomocy – dodaje Joanna Nadzikiewicz.

Odmowa wypłaty odszkodowania lub realizacji świadczenia to najczęstsze skutki nieczytania OWU. Dokładne zapoznanie się z treścią dokumentu pozwoli uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji i rozczarowań.

Jak czytać OWU?

Większość Ogólnych Warunków Ubezpieczeń jest oparta na podobnym schemacie. Postanowienia ogólne umowy, definicje, przedmiot i zakres ubezpieczenia, lista wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, prawa i obowiązki stron, warunki zawarcia, rozwiązania i odstąpienia od umowy ubezpieczenia – to elementy, z których składa się niemal każde OWU.

Czy wszystko trzeba czytać? Nie zaszkodzi jeżeli zapoznamy się z całością dokumentu. Są jednak punkty, których w żadnym wypadku nie powinniśmy pominąć.

  • Przeczytaj definicje – warto się z nimi zapoznać, bo to co w naszym odczuciu jest np. bagażem podróżnym, poszczególne towarzystwa ubezpieczeń mogą interpretować zupełnie inaczej.

  • Sprawdź zakres ochrony ubezpieczeniowej – trzeba pamiętać, że ochronie podlegają tylko te zdarzenia, które są ujęte w OWU. Czytając ten punkt, będziemy mieli jasność w jakich sytuacjach możemy liczyć na pomoc ubezpieczyciela, a które będą od nas wymagały dodatkowej składki.

  • Przyjrzyj się wyłączeniom i ograniczeniom w ochronie ubezpieczeniowej – każde OWU zawierają zdarzenia wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela. Należą do nich np.  umyślne działanie, alkohol, narkotyki czy przestępstwo. W sytuacji wyłączenia nie możemy liczyć na wypłacenie odszkodowania, dlatego dobrze jest znać te przypadki.

  • Dowiedz się jakie masz prawa i obowiązki – każde OWU zawiera rozdział, w którym opisane są prawa i obowiązki zarówno ubezpieczyciela jak i ubezpieczonego. Warto je znać, gdyż niewykonanie lub nieprawidłowe ich wykonanie może prowadzić nawet  do odmowy wypłaty odszkodowania.

Źródło: Grupa Europ Assistance

Udostępnij artykuł: