NIK będzie pomagać Trybunałowi Obrachunkowemu z Mołdawii

Finanse i gospodarka

Jednym z priorytetów aktywności Izby jest pomoc organom kontroli z państw przygotowujących się do pełnej integracji z Unią Europejską. NIK wspiera już kontrolerów z Ukrainy i Gruzji. Teraz do grona wspieranych przez NIK krajów dołączy Mołdawia. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski zaprosił do złożenia wizyty w Polsce Serafima Urecheana, szefa mołdawskiego naczelnego organu kontroli (Curtea de Conturi). NIK chce zaproponować mołdawskim partnerom m.in. pomoc w przygotowaniu kontrolerów do prowadzenia kontroli wydatkowania środków unijnych. Zaproszenie zostało przekazane na ręce ambasadora Mołdawii w Polsce Iurie Bodruga.

Jednym z priorytetów aktywności Izby jest pomoc organom kontroli z państw przygotowujących się do pełnej integracji z Unią Europejską. NIK wspiera już kontrolerów z Ukrainy i Gruzji. Teraz do grona wspieranych przez NIK krajów dołączy Mołdawia. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski zaprosił do złożenia wizyty w Polsce Serafima Urecheana, szefa mołdawskiego naczelnego organu kontroli (Curtea de Conturi). NIK chce zaproponować mołdawskim partnerom m.in. pomoc w przygotowaniu kontrolerów do prowadzenia kontroli wydatkowania środków unijnych. Zaproszenie zostało przekazane na ręce ambasadora Mołdawii w Polsce Iurie Bodruga.

Izba pomaga już w tworzeniu ukraińskiej administracji publicznej. Współpracuje przy opracowywaniu regulaminu ukraińskiej kancelarii prezesa rady ministrów, pomaga w przygotowaniu reform samorządowych, udziela konsultacji przy nowej ustawie o służbie cywilnej. NIK wdraża także program staży dla najlepszych absolwentów ukraińskiej Krajowej Akademii Administracji Publicznej. Prezes Krzysztof Kwiatkowski podpisał porozumienie z prezesem Izby Obrachunkowej Ukrainy Romanem Magutą jeszcze w maju 2014 roku, na mocy którego NIK organizuje szkolenia dla ukraińskich kontrolerów, zwłaszcza w zakresie dostosowywania się do procedur obowiązujących w UE. Dotyczyć one będą m.in. kontroli długu publicznego oraz audytu finansowego, zapobiegania i zwalczania korupcji, a także rozumienia roli najwyższych organów kontroli w tym zakresie.

Co jeszcze NIK robi dla Ukrainy? Współpracuje z Izbą Obrachunkową Ukrainy w zakresie metodologii kontroli, prowadzi wspólnie analizy, konferencje, seminaria, spotkania robocze, oraz przede wszystkim kontrole równoległe (m.in. zanieczyszczenia rzeki Bug, w której udział wzięli kontrolerzy z Polski, Ukrainy i Białorusi). Polska wsparła też Ukrainę w zorganizowaniu spotkania grupy zadaniowej ds. kontroli wykorzystania funduszy przeznaczonych na zapobieganie i likwidację katastrof i klęsk żywiołowych (polscy kontrolerzy są wybitnymi ekspertami w tym zakresie). NIK podpisała również porozumienie z ukraińską, pozarządową organizacją Centrum Informacji "Majdan Monitoring", która chce demokratycznych reform w swym kraju - specjaliści z NIK będą uczyć Ukraińców jak skutecznie kontrolować władze publiczne.

Nie tylko Ukraina może liczyć na wsparcie NIK w projektach szkoleniowych i międzynarodowych, które pomogą administracji ukraińskiej w dostosowywaniu się do procedur obowiązujących w Unii Europejskiej. Najwyższa Izba Kontroli jest także pomocna dla Państwowego Urzędu Kontroli Gruzji. Przekazuje mu w ramach projektu współpracy bliźniaczej (twinningowej) doświadczenia potrzebne w dostosowywaniu się do struktur europejskich. Komisja Europejska wybrała Polskę i Niemcy do realizacji tego projektu. Jego celem jest instytucjonalne wzmocnienie Urzędu Kontroli Państwowej Gruzji. NIK dzieli się więc doświadczeniami m.in. z zakresu audytu finansowego i standardów kontroli obowiązujących w Unii Europejskiej. Projekt ma być realizowany przez najbliższe dwa lata.

Źródło: Najwyższa Izba Kontroli

Udostępnij artykuł: