NIK o budżecie KRRiT

Finanse i gospodarka

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie budżetu przez KRRiT. Kontrolerzy, badając zaległości w należnościach budżetowych mieli jednak zastrzeżenie do sposobu w jaki KRRiT podejmuje decyzje o rozłożeniu na raty (czyli zmniejszaniu wpływów do budżetu państwa) opłat za przyznane koncesje.

NIK nie kwestionuje legalności tego rodzaju poczynań KRRiT – są one zgodne z prawem. Izba zwraca jednak uwagę, że w uzasadnieniu decyzji Rada powinna wskazać konkretne przesłanki, które świadczą o tym, że rozłożenie na raty opłat za koncesję jest ważnym interesem publicznym. Wśród podmiotów, którym KRRiT rozłożyła na raty opłaty za koncesję są m.in. niektórzy nadawcy z pierwszego multipleksu

Najwyższa Izba Kontroli

Udostępnij artykuł: