NIK o dowożeniu dzieci do szkół

Finanse i gospodarka

Nie wszystkie wielkopolskie gminy potrafią zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa dzieciom i uczniom dowożonym do szkół i przedszkoli. Pojedyncze, ale najpoważniejsze przypadki wskazane przez NIK to niewłaściwy stan techniczny pojazdów oraz brak należytej opieki nad dziećmi podczas przejazdów. Stwierdzono również, że część gmin do przewozu dzieci wybrała przewoźników, którzy nie posiadali odpowiednich zezwoleń.

Więcej na stronie: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-dowozeniu-dzieci-do-szkol.html

Źródło: NIK

 
Udostępnij artykuł: