NIK o łupkach

Finanse i gospodarka

Organy administracji publicznej oraz przedsiębiorcy zostali ocenieni przez NIK pod kątem działań związanych z szukaniem i rozpoznawaniem gazu łupkowego. Wyniki kontroli nie są zadawalające. Przedsiębiorcy nie wykorzystywali całości obszaru koncesyjnego a w dodatku było mnóstwo opóźnień -  to wina nie tylko sytuacji na rynku, ale również złych działań administracji rządowej.

Organy administracji publicznej oraz przedsiębiorcy zostali ocenieni przez NIK pod kątem działań związanych z szukaniem i rozpoznawaniem gazu łupkowego. Wyniki kontroli nie są zadawalające. Przedsiębiorcy nie wykorzystywali całości obszaru koncesyjnego a w dodatku było mnóstwo opóźnień -  to wina nie tylko sytuacji na rynku, ale również złych działań administracji rządowej.

Poniżej lista nieprawidłowości wychwyconych przez NIK przy kontroli:

  • W 2011 r. rozpoczęto prace dotyczące nowelizacji i tworzenia prawa dotyczącego węglowodorów (m.in. gazu łupkowego) i było one prowadzone z dużym opóźnieniem
  • Brak Pełnomocnika Rządu zajmującego się sprawami węglowodorów
  • Brak organizacji w Ministerstwie Środowiska
  • Rozdzielenie całego obszaru koncesyjnego pomiędzy przedsiębiorców, którzy ociągali się z wykorzystywaniem terenów a co za tym idzie blokowali możliwość skorzystania z nich innym zainteresowanym
  • Brak informacji na temat rzeczywistej wielkości zasobów krajowych
  • Niewystarczająca regulacja pobierania próbek i postępowania z nimi przez Ministra Środowiska
  • Zbyt mały i nieefektywny nadzór nad przedsiębiorcami przez urzędy górnicze

Na podstawie: Najwyższej Izby Kontroli

 

Udostępnij artykuł: