NIK o realizacji programu dotyczącego rybołówstwa

Finanse i gospodarka

Kontrolerzy NIK stwierdzili sporo nieprawidłowości przy realizacji programu operacyjnego dotyczącego rozwoju rybołówstwa. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wybrał fundację FAPA do wykonywania zadań zawartych w programie z naruszeniem zasad wyboru najkorzystniejszej oferty. Minister nie poinformował, ani nie zaprosił do złożenia oferty innych podmiotów.

FAPA otrzymała na realizację zadań dotację w wysokości 750 tys. złotych. Jak się okazało w trakcie kontroli fundacja nie wykonała, z różnych przyczyn, kluczowych i najbardziej pracochłonnych zadań. Zdaniem NIK fundacja powinna zwrócić zdecydowaną większość przekazanych jej środków. Tak się nie stało. Kontrolerzy stwierdzili też, że ministerstwo wydało ponad 3 mln złotych na opłacenie swoich pracowników, których praca nie została właściwie udokumentowana.

Źródło: www.nik.gov.pl

Udostępnij artykuł: