NIK o zapobieganiu patologiom w szkołach

Finanse i gospodarka

Dzieci i młodzież wciąż narażone są na zjawiska patologiczne w szkołach.

Dzieci i młodzież wciąż narażone są na zjawiska patologiczne w szkołach.

Nasilają się "tradycyjne" formy przemocy słownej i fizycznej, a dodatkowo rozwijają się nowe, w cyberprzestrzeni. Szkoły od lat nie radzą sobie z problemem: nie diagnozują sytuacji, a nauczyciele nie zawsze potrafią rozpoznawać zagrożenia.

Więcej informacji.

Źródło: Najwyższa Izba Kontroli

Udostępnij artykuł: