NIK o zarządzaniu rezerwami dewizowymi przez NBP

Finanse i gospodarka

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia zarządzanie przez Narodowy Bank Polski rezerwami dewizowymi w latach 2009-2013. W badanym okresie poziom rezerw był adekwatny do sytuacji gospodarczej kraju. NBP zapewnił ich bezpieczeństwo, płynność odpowiednią do potrzeb oraz osiągnął dodatnią stopę zwrotu z ich inwestowania.

Więcej informacji.

Źródło: Najwyższa Izba Kontroli

Udostępnij artykuł: