NIK skontroluje operacje zaburzające przejrzystość finansów publicznych; pod lupą działania NBP i ustawa budżetowa na 2023 rok

Gospodarka

Najwyższa Izba Kontroli w 2022 roku skontroluje m.in. operacje zaburzające przejrzystość finansów publicznych - podano w planie pracy NIK na 2022 rok.

Logo NIK
Źródło: NIK

Najwyższa Izba Kontroli w 2022 roku skontroluje m.in. operacje zaburzające przejrzystość finansów publicznych - podano w planie pracy NIK na 2022 rok.

"Do obowiązków NIK, wynikających z art. 204 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, należy przedłożenie Sejmowi analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w minionym roku. Realizując kontrolę wykonania budżetu państwa, poza standardowymi badaniami wykonania budżetu w 2021 roku, NIK dodatkowo skoncentruje się na operacjach zaburzających przejrzystość finansów publicznych, w szczególności operacjach przeprowadzanych poza rachunkami deficytu i rozchodów budżetu państwa, a wpływających na wzrost długu Skarbu Państwa" - napisano.

NIK przyjrzy się działaniom NBP

NIK, w ramach badania wykonania założeń polityki pieniężnej w 2021 roku zbada: "Czy Narodowy Bank Polski podjął właściwe działania, aby zrealizować cele polityki pieniężnej określone w uchwale Nr 12/2020 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 15 września 2020 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2021".

NIK sprawdzi ustawę budżetową na 2023 rok

NIK sprawdzi też, czy ustawa budżetowa na rok 2023 została opracowana rzetelnie i w sposób przejrzysty.

Czytaj także: NIK: nieprawidłowości w nadzorze nad rynkiem funduszy inwestycyjnych >>>

Ponadto NIK zbada, czy interwencja państwa w ramach tzw. rynku mocy jest skutecznym narzędziem poprawy bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: