Niskie zaangażowanie pracowników, wyższe koszty dla firmy

Finanse i gospodarka

Startuje 7. edycja Badania Najlepsi Pracodawcy (BNP) w Polsce, która jest elementem Programu Najlepsi Pracodawcy (PNP). Program prowadzony jest przez Aon Hewitt we współpracy z partnerem strategicznym Harvard Business Review Polska.

Startuje 7. edycja Badania Najlepsi Pracodawcy (BNP) w Polsce, która jest elementem Programu Najlepsi Pracodawcy (PNP). Program prowadzony jest przez Aon Hewitt we współpracy z partnerem strategicznym Harvard Business Review Polska.

Program Najlepsi Pracodawcy umożliwia zidentyfikowanie kluczowych czynników warunkujących zaangażowanie pracowników oraz pomaga budować dobre środowisko pracy. Dodatkową korzyścią z udziału w Programie jest zdobycie prestiżowego tytułu Najlepszego Pracodawcy.

"Cieszy nas fakt, że rośnie liczba firm, które rozumieją wagę zaangażowania pracowników dla realizacji strategii biznesowej, a w konsekwencji osiągania lepszych wyników. Coraz więcej firm decyduje się na włączenie wskaźnika zaangażowania do celów indywidualnych menedżerów. Jak się jednak okazuje, samo śledzenie poziomu wskaźnika nie wystarcza, aby zbudować angażujące środowisko pracy. Jeszcze istotniejsze jest zaplanowanie działań budujących zaangażowanie oraz monitorowanie ich wdrażania, jak również uczynienie menedżerów odpowiedzialnymi za realizację tych działań. Wysoki poziom zaangażowania jest zawsze pochodną wdrażanych inicjatyw. Świadome organizacje osiągają ponadprzeciętne wyniki biznesowe dzięki angażującemu przywództwu, kulturze wysokich wyników, wiarygodnej marce pracodawcy, dbaniu o stabilność i trwałość biznesu, a przede wszystkim dzięki zaangażowanym pracownikom"- mówi Katarzyna Derdzińska, Dyrektor Programu Najlepsi Pracodawcy.

Dane z ostatniej edycji badania (BNP) pokazują, że średni zysk w grupie Najlepszych Pracodawców jest o ponad 70 mln PLN większy niż w grupie pozostałych pracodawców, a w przeliczeniu na 1 pracownika jest niemal 3-krotnie wyższy. Każdy niezaangażowany pracownik to koszt 29 tys. dla organizacji w ciągu roku.

120119.pracodawcy.01.550x

Analizy potwierdzają również silną korelację między zaangażowaniem, zyskiem i absencją pracowników.

Im wyższe zaangażowanie pracowników tym większy zysk i niższa absencja. Graniczną wartością wskaźnika zaangażowania, po której absencja zaczyna spadać, jest poziom 38%. Średnia absencja dla tej wartości wynosi 19 dni w skali roku na jednego zatrudnionego. Gdy wskaźnik zaangażowania jest wyższy niż 70%, absencja spada do 8 dni. Zysk netto zaczyna wzrastać, gdy wskaźnik zaangażowania przekroczy próg 55%.

120119.pracodawcy.02.550x

"Dzięki wysokiemu zaangażowaniu swoich pracowników Najlepsi Pracodawcy generują większe przychody i osiągają wyższy zwrot z inwestycji w kapitał ludzki niż w przypadku firm, które nie zarządzają aktywnie zaangażowaniem " - dodaje Edward Stanoch, Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu Aon Hewitt w Polsce.

Źródło: Aon Hewitt

Udostępnij artykuł: