NKL obecne podczas wrześniowych wydarzeń branży HR i MŚP

Finanse i gospodarka

Eksperci projektu "Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa" zaprezentują stworzone Narzędzie Pomiaru Kapitału Ludzkiego (NKL) na Targach Szkoleniowo-Doradczych w Warszawie i Krakowie, a także w Katowicach podczas IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Już we wrześniu, promotorzy i przedstawiciele projektu „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa” wezmą udział w najważniejszych wydarzeniach branży HR i MŚP w Polsce. Podczas Targów Szkoleniowo-Doradcze „Instrumenty i działania wspierające przedsiębiorczość”, kolejno 12 września w Warszawie i 19 września w Krakowie, eksperci NKL poprowadzą warsztaty na temat genezy i zastosowania Narzędzia Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego (w skrócie nazwanego NKL). 23 września w Katowicach eksperci NKL będą uczestniczyć w największym wydarzeniu poświęconym polskiej przedsiębiorczości w Polsce – IV Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Nauka – Biznes – Samorząd. RAZEM DLA GOSPODARKI”. Temat NKL czyli wartości kapitału ludzkiego w kontekście pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa będzie częścią panelu dyskusyjnego „Mała zmiana, duży zysk! – istota zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie”.

NKL, czyli narzędzie do oszacowania wartości kapitału ludzkiego, jest pierwszą tego typu aplikacją w pełni dopasowaną do potrzeb polskiego rynku, która faktycznie zmierzy wartość zasobów personalnych przedsiębiorstwa. Narzędzie pozwala na gromadzenie danych, ale również dostarcza wstępnej interpretacji, dając podstawowe wskazówki co uzyskane wyniki oznaczają dla organizacji, jakie są jej perspektywy i przed jakimi wyzwaniami staje. Doświadczenie zachodnich firm potwierdza, że lepsza informacja o wartości zasobów ludzkich, ujawniona jako część sprawozdania finansowego firmy, wpływa pozytywnie jej notowania wśród inwestorów.

Wspólny projekt PARP i SGH skierowany jest do właścicieli, menedżerów, HR-owców i księgowych mikro, małych, średnich i dużych firm. Jednak wnioski wygenerowane przez NKL przydadzą się także inwestorom, przedstawicielom uczelni wyższych, organizacji pracodawców, audytorom czy analitykom finansowym. Korzyści z wykorzystania NKL jest sporo: świadomość wartości kapitału ludzkiego pomoże w lepszej kontroli kosztów personalnych przedsiębiorstwa, pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie potencjału pracowników, ułatwi podejmowanie decyzji menedżerskich, dostarczy informacji odnośnie obecnego systemu zarządzania, a także podwyższy rangę działów i menedżerów HR.

Więcej informacji na temat projektu i tworzonego przez zespół ekspertów PARP i SGH Narzędzia Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego, dostępnych jest na stronie http://nkl.parp.gov.pl.

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Udostępnij artykuł: