Norbert Jeziolowicz: Zmierzamy do porządkowania sfery doradztwa finansowego

Tylko u nas

Wypowiedź dla aleBank.pl: Norbert Jeziolowicz - Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w ZBP

Wypowiedź dla aleBank.pl: Norbert Jeziolowicz - Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w ZBP

Opracowany wspólnie przez Związek Banków Polskich i Związek Firm Doradztwa Finansowego dokument Rekomendacji Dobrych Praktyk to bardzo poważny krok w kierunku uporządkowania rynku doradców finansowych w zakresie kredytów hipotecznych. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że doradcy finansowi to w większości firmy duże, lub bardzo duże, mające miliony klientów - w związku z tym wizerunek sektora finansowego zależy również od standardów jakości świadczonych usług przez te firmy. Z tego punktu widzenia stałe podnoszenie jakości usług jest bardzo potrzebne.

Zobacz rozmowę w wersji wideo: "Norbert Jeziolowicz: Zmierzamy do porządkowania sfery doradztwa finansowego"

www.aleBank.pl

 

Udostępnij artykuł: