Anders Svendsen: Polski Bank Centralny nie podniósł stóp

Bank centralny utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie 4.50%. Nowe prognozy inflacyjne, będące przedmiotem dyskusji na posiedzeniu, wskazują na to, że w średnioterminowym horyzoncie czasowym inflacja powinna powrócić do wyznaczonych celów inflacyjnych za sprawą wprowadzonych już podwyżek stóp procentowych.

Opublikowane projekcje inflacyjne potwierdzają zatem, iż NBP zamierza, przynajmniej w okresie najbliższych kilku miesięcy, odstąpić od podnoszenia stóp procentowych. Nadal jednak mamy do czynienia z polityką ostrożnościową. Oświadczenie wydane przez NBP stwierdza bowiem, iż mogą nastąpić kolejne podwyżki stóp, o ile pogorszy się sytuacja w obszarze inflacji.

Prognozowane wartości średniopunktowe dla inflacji w poszczególnych okresach wynoszą 4% w roku 2011, 2.7% w 2012 oraz 2.6% w 2013, podczas gdy przewidywania dla wzrostu kształtują się w następujący sposób: 3.9% w 2011, 3.2% w 2012 i 2.9% w 2013.

W sierpniu nie zaplanowano posiedzenia NBP, natomiast do czasu kolejnego spotkania rady polityki pieniężnej we wrześniu, oczekiwane jest zaznaczenie się wyraźnego trendu spadkowego inflacji. Dlatego też kolejnej podwyżki stóp procentowych spodziewamy się na początku przyszłego roku.

Reakcje rynku powinny być dość neutralne ze względu na to, że zarówno decyzja NBP jak i sygnały ją zwiastujące były zgodne z powszechnymi oczekiwaniami.

Anders Svendsen
Chief Analyst
Nordea Bank AB

Udostępnij artykuł: