Nordea Bank otrzymał certyfikat Inwestora w Kapitał Ludzki

Bankowość

Nordea Bank Polska po raz trzeci został wyróżniony tytułem Inwestora w Kapitał Ludzki, przyznawany instytucjom tworzącym przyjazne miejsca pracy i wyróżniającym się przejrzystą polityką kadrową.

Nordea Bank Polska po raz trzeci został wyróżniony tytułem Inwestora w Kapitał Ludzki, przyznawany instytucjom tworzącym przyjazne miejsca pracy i wyróżniającym się przejrzystą polityką kadrową.

Przyznany bankowi Certyfikat Inwestor w Kapitał Ludzki jest nagrodą za wdrażanie najlepszych praktyk zarządzania ludźmi, rozwiązań służących podnoszeniu kwalifikacji pracowników oraz za promowanie przyjaznej kultury organizacyjnej.

Bank otrzymał wcześniej certyfikat w latach 2010 i 2011. Program Certyfikacyjny Inwestor w Kapitał Ludzki jest organizowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania, pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Każda organizacja biorąca udział w Programie, otrzymuje indywidualny raport na temat jej polityki zarządzania zasobami ludzkimi na tle rynku.

130110.inwestor.w.kl.01.149x142- W 2012 roku przeprowadziliśmy transformację banku, która również związana była z dostosowaniem do nowej strategii. W wyniku transformacji zmniejszyliśmy liczbę oddziałów oraz zatrudnionych w nich pracowników.  Nadal jednak realizując misję "Stwarzamy możliwości" dbamy o to, by pracownicy mieli jak najlepsze warunki do pracy i rozwoju swoich umiejętności oraz kompetencji. Cieszę się, że nasze inwestycje w kapitał ludzki zostały docenione po raz kolejny -mówi Katarzyna Mikołajczyk, Dyrektor Departamentu Zasobów Ludzkich Nordea Bank Polska.

Godło Programu przyznawane jest już od 10 lat. Jest dowodem na to, że wyróżniona instytucja, bądź firma  stworzyła przyjazne miejsce pracy i zapewnia pracownikom możliwości rozwoju zawodowego.

Źródło: Nordea Bank Polska SA

Udostępnij artykuł: