Nordea Bank Polska połączył się z PKO Bankiem Polskim

Bankowość

W piątek 31 października nastąpiło połączenie prawne obu banków, potwierdzone wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym. Połączenie odbyło się w drodze przeniesienia majątku Nordea Bank Polska na PKO Bank Polski. Od tej pory PKO Bank Polski jako następca prawny dawnego Nordea Bank Polska będzie realizował wszystkie prawa i obowiązki z tytułu umów zawartych do tej pory przez przejęty Bank.

Połączenie instytucji nastąpiło po 7 miesiącach od formalnego zakończenia transakcji zakupu części polskich aktywów Nordea, które miało miejsce w kwietniu 2014. To jeden z najsprawniej realizowanych na rynku procesów integracji. Wśród przejętych wówczas przez PKO Bank Polski spółek znalazło się również Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, które obecnie działa pod marką PKO Ubezpieczenia oraz spółka leasingowo-faktoringowa, połączona na początku października z PKO Leasing.

– Od tej pory już jako jeden zespół będziemy wspólnie pracowali, by zrealizować pełny potencjał synergii jakie daje połączenie. Wykorzystując przejęte doświadczenia i kompetencje, chcemy zwiększyć dynamikę rozwoju całej Grupy Kapitałowej i stale podnosić jej efektywność. Jako lider polskiego sektora bankowego, dzięki fuzji, będziemy dostarczać naszym klientom jeszcze lepszą ofertę dopasowanych do ich potrzeb produktów i jeszcze wyższą jakość usług – powiedział Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Integracja wzmacnia pozycję rynkową PKO Banku Polskiego, w szczególności w segmencie klientów zamożnych oraz bankowości korporacyjnej. Jej skutkiem jest również uzupełnienie dotychczasowej sieci dystrybucji o wysokiej jakości placówki w największych miastach Polski, a także rozwój produktów bancassurance oraz leasingowych i faktoringowych. Szacowane synergie kosztowe i przychodowe wyniosą ponad 220 mln zł rocznie od 2017.

Zakończona fuzja prawna banków zamyka drugi z trzech planowanych etapów integracji. Cały proces integracji zakończy zaplanowana w I połowie 2015 roku fuzja operacyjna, oznaczająca zintegrowanie systemów informatycznych przejętego Banku z systemami PKO Banku Polskiego.

Po jej zakończeniu nastąpi pełne ujednolicenie działalności, m.in. w zakresie dostępu do placówek i systemów transakcyjnych dla wszystkich klientów, niezależnie od tego, którego banku klientami byli przed rozpoczęciem integracji.

Źródło: PKO Bank Polski

 

Udostępnij artykuł: