Nordea Bank Polska wprowadza nową strategię i rozpoczyna proces transformacji

Bankowość

Rada Nadzorcza Nordea Bank Polska S.A. przyjęła nową strategię rozwoju - w segmencie klientów detalicznych Nordea przyjmuje model banku doradczego, opartego na nowoczesnych technologiach, wzmacniając swoją pozycję także w bankowości internetowej i mobilnej. W segmencie korporacyjnym Bank kontynuować będzie rozwój sprawdzonego przez lata modelu bankowości relacyjnej. Celem zmian jest zapewnienie warunków rozwoju banku w długim okresie.

Rada Nadzorcza Nordea Bank Polska S.A. przyjęła nową strategię rozwoju - w segmencie klientów detalicznych Nordea przyjmuje model banku doradczego, opartego na nowoczesnych technologiach, wzmacniając swoją pozycję także w bankowości internetowej i mobilnej. W segmencie korporacyjnym Bank kontynuować będzie rozwój sprawdzonego przez lata modelu bankowości relacyjnej. Celem zmian jest zapewnienie warunków rozwoju banku w długim okresie.

Globalna gospodarka znajduje się w trudnym momencie. Grupa Nordea, choć nie była w sposób bezpośredni dotknięta kryzysem finansowym i pozostała jedną z najbezpieczniejszych instytucji finansowych na świecie, także ponosi jego konsekwencje. Podobnie jak pozostałe banki na europejskim rynku, musiała dostosować się do nowych regulacji, a jednocześnie położyć nacisk na zwiększanie przychodów, ograniczanie kosztów i większą efektywność kapitału. Te działania obejmują również Nordea Bank Polska.

Konsekwencją procesu transformacji w banku Nordea jest w związku z tym konieczność dopasowania wielkości sieci oddziałów oraz struktury zatrudnienia do przyjętej strategii. Zarząd podjął decyzję o wdrożeniu programu restrukturyzacji. Oznacza to zamknięcie do 60 placówek bankowych i redukcję zatrudnienia o blisko 400 osób.

Bank będzie umacniał swoją pozycję na polskim rynku, nadal koncentrując swoją aktywność w największych miastach Polski i rozwijając działalność swoich centrów doradczych.

Źródło: Nordea Bank Polska

Udostępnij artykuł: