Nordea Ekstra Profit ponownie w ofercie Nordea

Finanse i gospodarka

W ofercie Nordea Bank Polska S.A. ponownie pojawiła się poliso-lokata Nordea Ekstra Profit. Produkt ten, poza ochroną życia ubezpieczonego, posiada cechy charakterystyczne dla lokaty o stałym oprocentowaniu, co pozwala na wypłatę świadczenia w ustalonej wysokości, zwolnionego z podatku dochodowego.

Nordea Ekstra Profit to produkt finansowy stanowiący alternatywę dla opodatkowanych lokat terminowych. Jest to polisa lokacyjna, łącząca ubezpieczenie na życie i dożycie, stworzona przy współpracy z Nordea Liv & Pension, Dania.

Produkt ten skierowany jest do Klientów poszukujących nowoczesnych i efektywnych, a zarazem bezpiecznych rozwiązań finansowych. Atrakcyjność oferty wynika z ochrony przed podatkiem od zysków kapitałowych oraz z korzystnego oprocentowania, które na dzień dzisiejszy wynosi odpowiednio: 5,27%, co odpowiada oprocentowaniu 6,50% na lokacie przy 360-dniowym okresie trwania polisy i 4,86% przy 180-dniowej polisie, co odpowiada lokacie 6,00%. Powyższe kalkulacje odnoszą się do lokat o takim samym okresie zapadalności i kapitalizacji odsetek. Z oferty mogą skorzystać Klienci, którzy posiadają rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, chcący zainwestować kwotę minimum 5.000 zł z możliwością ich ulokowania na okres 360 dni lub 10 000 zł na 180 dni.

Udostępnij artykuł: