Nordea Polska TUnŻ zmienia nazwę na PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń

Finanse i gospodarka

Spółka ubezpieczeniowa jako pierwsza z przejętych spółek Nordea przechodzi proces zmiany marki. Nowa nazwa rejestrowa to PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń, nazwa marketingowa to PKO Ubezpieczenia. Wzajemne prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z partnerami handlowymi, zakres produktów oraz warunki zawartych z klientami umów nie ulegają z tego powodu zmianie. Przejęcie ubezpieczeniowej spółki oraz jej integracja z Grupą PKO Banku Polskiego przyczyni się do szybszego osiągniecia strategicznych celów w obszarze bancassurance.

Spółka ubezpieczeniowa jako pierwsza z przejętych spółek Nordea przechodzi proces zmiany marki. Nowa nazwa rejestrowa to PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń, nazwa marketingowa to PKO Ubezpieczenia. Wzajemne prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z partnerami handlowymi, zakres produktów oraz warunki zawartych z klientami umów nie ulegają z tego powodu zmianie. Przejęcie ubezpieczeniowej spółki oraz jej integracja z Grupą PKO Banku Polskiego przyczyni się do szybszego osiągniecia strategicznych celów w obszarze bancassurance.

Zmiana nazwy i marki spółki ubezpieczeniowej to kolejny etap integracji, przejętych w kwietniu 2014r., aktywów Nordea. Konsekwencją przejęcia jest wejście PKO Banku Polskiego we wszystkie prawa i obowiązki dawnego właściciela Nordea Polska TUnŻ. Zmiana nie ma wpływu na obsługę posiadanych przez klientów ubezpieczeń. Wszelkie umowy dotychczas zawarte przez Nordea Polska TUnŻ pozostają w mocy. Nie zmienią się także numery kont, na które klienci dokonują wpłat składek ubezpieczeniowych.

Następstwem zmiany marki jest zmiana nazw większości produktów ubezpieczeniowych. Uruchomiony został także nowy serwis internetowy www.pkoubezpieczenia.pl, a także serwis do obsługi polis, dostępny pod adresem www.twojapolisa.pkoubezpieczenia.pl. Notowania UFK znajdują się na www.pkoubezpieczenia.pl/ufk. Serwisy te zastępują dotychczasowe strony www Nordea Polska TUnŻ, które przestają funkcjonować.

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń pozostanie odrębną spółką w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, działającą w obszarze ubezpieczeń ochronnych oraz ochronno-inwestycyjnych.

- Wejście do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, jednej z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej daje nam nowe, większe możliwości rozwoju naszego biznesu i oferowania klientom jak najlepszych rozwiązań. W ramach nowej grupy mamy jasno sprecyzowane plany dotyczące zrównoważonej, rentownej i rozwojowej działalności - podkreśla Sławomir Łopalewski, prezes PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń.

Przejęcie spółki ubezpieczeniowej jest istotnym krokiem w realizacji strategicznego projektu dotyczącego rozwoju bancassurance w PKO Banku Polskim. Od początku kwietnia klienci PKO Banku Polskiego nabywający i posiadający kredyty hipoteczne oraz karty kredytowe mogą skorzystać z oferty ubezpieczeń na życie przejętego ubezpieczyciela. Niebawem oferta poszerzy się o ubezpieczenie do rachunków osobistych. PKO Bank Polski rozpoczął także szkolenia doradców na agentów ubezpieczeniowych spółki. Dalsze plany dotyczące rozwoju bancassurance w PKO uzależnione są od ostatecznego kształtu Rekomendacji U.

Proces zmiany marki spółki ubezpieczeniowej odbywa się według innego harmonogramu niż zaplanowana na październik zmiana marki Nordea Bank Polska. Marka Nordea zostanie wówczas zastąpiona marką PKO Banku Polskiego w ciągu dwóch tygodni od zakończenia fuzji prawnej. Spółka Nordea Finance Polska, prowadząca działalność leasingową i faktoringową, docelowo zostanie połączona z PKO Leasing.

Źródło: PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: