Nordea PTE – powołanie Artura Krzysztofa Maliszewskiego do Zarządu Spółki Nordea PTE

Kadry

Na podstawie § 25 ust. 4  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz.U.2014.142), Zarząd Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A., zwanego dalej "Spółką", pragnie poinformować o powołaniu w drodze uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Artura Krzysztofa Maliszewskiego do Zarządu Spółki z powierzeniem funkcji Prezesa Zarządu, z dniem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Na podstawie § 25 ust. 4  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz.U.2014.142), Zarząd Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A., zwanego dalej "Spółką", pragnie poinformować o powołaniu w drodze uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Artura Krzysztofa Maliszewskiego do Zarządu Spółki z powierzeniem funkcji Prezesa Zarządu, z dniem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Źródło: Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

 

 

Udostępnij artykuł: