Bank i Klient: Nośnik nie zawsze trwały

BANK 2017/05

Umieszczenie informacji o zmianach warunków umowy na stronie internetowej banku lub przesłanie ich na indywidualne konto bankowości internetowej klienta nie jest równoznaczne z dostarczeniem tych danych konsumentowi na trwałym nośniku – twierdzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uznanie wewnętrznych systemów bankowych za trwały nośnik nie jest wprawdzie wykluczone, jednak warunkiem jest spełnienie dodatkowych wymogów.?

Karol Majka

UOKiK przeanalizował drobiazgowo prawidłowość wypełniania przez instytucje finansowe obowiązków w zakresie właściwego informowania klientów o zmianach postanowień umownych. Od końca 2015 r. postępowania prowadzone przez urząd objęły łącznie 18 banków. Aż 17 spośród nich w opinii regulatora niewłaściwie wywiązywało się z wymogu dostarczenia klientowi informacji na trwałym nośniku. Ponadto, 11 stycznia br., UOKiK wystosował do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu tzw. istotny pogląd w sprawie wytoczonej przez konsumenta jednej z instytucji pożyczkowych, w której osią sporu była kwestia „trwałego nośnika”. Niemal w tym samym czasie, 25 stycznia br., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok rozstrzygający spór pomiędzy austriackim stowarzyszeniem ochrony konsumentów Verein für Konsummenteninformation a bankiem BAWAG PSK. Orzeczenie TSUE, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: