Nowa alternatywa Pioneera – odpowiedź na rekordowo niskie stopy procentowe

Finanse i gospodarka

Pioneer Pekao TFI - najstarsze Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w kraju, poszerzyło swoją ofertę o nowy subfundusz Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu. To pierwszy produkt z linii tzw. strategii alternatywnych Pioneera, który może przynosić około 5-7 proc. dochodu rocznie. Subfundusz koncentruje się na inwestycjach w instrumenty finansowe generujące stabilne i regularne dochody.

W portfelu subfunduszu Pioneer Alternatywny – Globalnego Dochodu znajdują się zagraniczne fundusze z grupy Pioneera typu target income: Global Multi-Asset Target Income, Real Assets Target Income, Global Equity Target Income i European Equity Target Income,. Ich strategia to inwestowanie w instrumenty finansowe, które regularnie przynoszą dochód w formie dywidend, kuponów odsetkowych, a także z tytułu premii od wystawianych opcji. Subfundusz nie posiada benchmarku, a co za tym idzie możliwe jest elastyczne dostosowanie jego portfela do panującej sytuacji rynkowej i dowolna zmiana udziałów poszczególnych subfunduszy Pioneer Funds.

Inwestowanie w różne klasy aktywów przynoszące regularny dochód oraz możliwość koncentrowania się na dowolnych rynkach sprawiają, że osiągane przez subfundusz wyniki nie są zależne tylko od jednego rodzaju aktywów i określonego rynku. Pioneer Alternatywny – Globalnego Dochodu, daje zatem klientom możliwość uczestniczenia we wzrostach wartości różnych klas aktywów i generowanych przez nie dochodach, a także wykorzystywania zmiennej koniunktury na poszczególnych rynkach globalnych.

– Ostatnie lata dobitnie pokazały, że wiodące gospodarki świata, choć są ze sobą coraz bardziej powiązane, mogą charakteryzować się odmiennymi perspektywami wzrostu. Dodatkowo rekordowo niskie stopy procentowe, przekładające się na niskie oprocentowanie lokat sprawia, że uzyskanie zadowalającego zysku z inwestycji bez podejmowania wyższego ryzyka staje się dużym wyzwaniem. Pioneer Alternatywny – Globalnego Dochodu jest wobec tego naszą odpowiedzią i jednocześnie propozycją, która powinna zapewnić klientom w miarę przewidywalny dochód – twierdzi Piotr Szulec, Dyrektor ds. Komunikacji Inwestycyjnej Pioneer Pekao TFI.

Subfundusz skierowany jest do osób, które poszukują możliwości inwestycji w różne klasy aktywów z całego świata, dobranych pod kątem perspektyw generowania regularnych dochodów oraz wzrostu wartości, przy uwzględnieniu spodziewanej długoterminowej kondycji poszczególnych rynków.

Minimalna kwota inwestycji w subfundusz to 1 tys. zł, a każda kolejna 500 zł.

Źródło: Pioneer Pekao TFI

Udostępnij artykuł: