Nowa elastyczna oferta hipoteczna w Raiffeisen Polbank

Bankowość

Raiffeisen Polbank przygotował nową ofertę hipoteczną, której podstawą jest Elastyczny Kredyt Mieszkaniowy (EKM). To produkt, który pozwala na regulowanie przez klientów wysokości płaconych rat i dopasowywanie ich do aktualnych możliwości finansowych kredytobiorcy.

Raiffeisen Polbank przygotował nową ofertę hipoteczną, której podstawą jest Elastyczny Kredyt Mieszkaniowy (EKM). To produkt, który pozwala na regulowanie przez klientów wysokości płaconych rat i dopasowywanie ich do aktualnych możliwości finansowych kredytobiorcy.

Raty można regulować w przedziale między 50% a 200% miesięcznej wysokości. Istnieje też możliwość zawieszenia spłaty jednej raty kredytowej w roku. Usługę modyfikacji wysokości rat można uruchomić po 24 miesiącach regularnego spłacania kredytu.

W ramach Elastycznego Kredytu Mieszkaniowego kredytobiorca ma prawo do złożenia w ciągu roku kalendarzowego:

  • jednokrotnej dyspozycji obniżenia jednej lub kilku następujących po sobie rat nawet o 50% lub
  • jednokrotnej dyspozycji podwyższenia jednej lub kilku następujących po sobie rat nawet o 200% ich wysokości oraz
  • jednokrotnej dyspozycji zawieszenia jednej miesięcznej raty.

Łącznie w ciągu roku kalendarzowego można zmienić w ten sposób - podwyższyć lub obniżyć - wysokość 3 rat. Czwartą ratę można dodatkowo zawiesić. Kredytobiorca może więc przykładowo najpierw obniżyć ratę swojego kredytu w marcu i kwietniu o 50%, a następnie w sierpniu spłacić trochę więcej, np. 180%.

W ten sposób dokona zmiany wysokości 3 rat kredytu za pomocą dwóch dyspozycji. Dodatkowo może jeszcze np. w grudniu zawiesić spłatę jednej raty. W przypadku obniżenia wysokości raty najpierw zmniejszona zostanie kwota odsetek do spłaty, a dopiero potem - kwota kapitału. Niespłacona część odsetek powiększy saldo zadłużenia. Jeśli natomiast kredytobiorca zwiększy wysokość raty to całość nadwyżki będzie przeznaczona najpierw na spłatę kapitału kredytu. W przypadku zawieszenia raty kredytu niezapłacone odsetki powiększą kapitał pozostający do spłaty po okresie obowiązywania zawieszonej raty.

"Zaciągnięcie kredytu hipotecznego zawsze wynika z gruntownego przemyślenia przez kredytobiorcę swoich potrzeb i oceny własnej sytuacji finansowej. Zawsze mogą się jednak zdarzyć nieprzewidziane sytuacje, a wtedy pieniądze mogą okazać się niezbędne do wydania w inny sposób niż na kredyt mieszkaniowy. Warto w takiej sytuacji mieć możliwość zmniejszenia lub w ogóle zawieszenia spłaty części rat kredytu. Kiedy nasza sytuacja ulegnie poprawie, zawsze możemy spłacić więcej i wyrównać saldo zobowiązania. Rozwiązanie to daje poczucie bezpieczeństwa i może okazać się nieocenione w trakcie wieloletniego przecież zwykle okresu kredytowania" - mówi Michał Korszeń, Dyrektor Departamentu Kredytów Detalicznych w Raiffeisen Polbanku.

Elastyczność to nie jedyny atut oferty Raiffeisen Polbank. Bank przewidział dodatkowo bonusy dla osób, które aktywnie korzystają z innych jego produktów i usług.

I tak kredytobiorcy, którzy zdecydują się na jednoczesne skorzystanie z bankowej oferty ubezpieczenia na życie lub od utraty pracy nie zapłacą prowizji od udzielenia kredytu. Bank obniży także kredytobiorcy marżę, jeśli:

  • przez cały okres kredytowania będzie on posiadał w banku konto z kartą debetową i comiesięczne zasilał je będzie kwotą przynajmniej 2 500 zł,
  • przez cały okres kredytowania będzie on posiadał w banku kartę kredytową lub Limit zadłużenia w koncie lub Kredyt Bezpieczny,
  • przystąpi on do co najmniej jednego z oferowanych przez bank ubezpieczeń - grupowego ubezpieczenia nieruchomości, grupowego ubezpieczenie na życie lub ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów, wskazując bank jako uposażonego z tytułu danego ubezpieczenia,
  • będzie regularnie opłacał składkę na rzecz ubezpieczenia "Fundusz i Perspektywa" (UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A), w wysokości nie mniejszej niż 0,1 % kwoty udzielonego kredytu hipotecznego miesięcznie przez okres min 5 lat od daty uruchomienia kredytu lub jego pierwszej transzy.

Marża zostanie także obniżona, jeśli nieruchomość jest nabywana w projekcie inwestycyjnym finansowanym przez bank oraz dla klientów z grupy profesjonalistów zgodnie z aktualnie obowiązującą w banku listą profesjonalistów. Wysokość obniżek może sięgać od 0,10 p.p. do 0,5 p.p. i mogą się one ze sobą łączyć.

Maksymalny okres kredytowania w ramach oferty Elastycznego Kredytu Hipotecznego wynosi 30 lat. Kredyt udzielany jest w złotówkach. Bank akceptuje potwierdzenia dochodów w przypadku pojedynczego wniosku pochodzące nawet od 4 wnioskodawców oraz dopuszcza zabezpieczenie kredytu na więcej niż jednej nieruchomości.

Źródło: Raiffeisen Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: