Nowa energia dla Olsztyna w formule PPP

Finanse i gospodarka / Polecamy

Polskie Inwestycje Rozwojowe podpisały dzisiaj porozumienie z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Olsztynie. Projekt polega na wybudowaniu nowej elektrociepłowni działającej w wysokosprawnej kogeneracji. Zakłada też gruntowną modernizację funkcjonującej ciepłowni miejskiej Kortowo, w celu dostosowania jej do nowych standardów środowiskowych.

Polskie Inwestycje Rozwojowe podpisały dzisiaj porozumienie z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Olsztynie. Projekt polega na wybudowaniu nowej elektrociepłowni działającej w wysokosprawnej kogeneracji. Zakłada też gruntowną modernizację funkcjonującej ciepłowni miejskiej Kortowo, w celu dostosowania jej do nowych standardów środowiskowych.

To pierwszy projekt PIR realizowany z jednostką samorządu terytorialnego w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Kluczowe znaczenie w realizacji inwestycji będzie miał udział partnera prywatnego, który zostanie wyłoniony w trakcie postępowania przetargowego prowadzonego przez MPEC. W tym projekcie PIR występuje w roli pasywnego inwestora finansowego, który nie przejmuje kontroli nad przedsięwzięciem, zapewniając kapitał brakujący do zrealizowania inwestycji. Budowa nowego zakładu wykluczy ryzyko pozbawienia mieszkańców Olsztyna dostaw energii cieplnej po 2017 roku, kiedy z zasilania sieci miejskiej zrezygnuje zewnętrzny dostawca ciepła - Michelin Polska SA. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na około 600 mln zł. Do produkcji energii nowy zakład wykorzystywał będzie między innymi paliwo alternatywne powstałe w wyniku przetwarzania odpadów komunalnych. W proces zaangażowanych jest 37 gmin w ramach powołanej spółki celowej. Inwestycja zamyka proces zagospodarowywania odpadów na terenie województwa wa mińsko-mazurskiego. Zapewni jednocześnie osiągnięcie polskich i europejskich standardów w tym zakresie, oraz przyczyni się do poprawy stanu środowiska i redukcji odpadów trafiających na wysypiska.

- To znakomita wiadomość dla mieszkańców naszego miasta i województwa. Podpisane porozumienie otwiera drogę do realizacji przedsięwzięcia, które zapewni pełne bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców Olsztyna w perspektywie kolejnych 30 lat - powiedział Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz.

- Dzięki tej inwestycji osiągniemy także europejskie standardy w kwestii zagospodarowania odpadów i przyczynimy się do znacznej poprawy stanu środowiska. Podtrzymamy tym samym pozycję Olsztyna jako wicelidera wśród polskich miast dbających o środowisko. Zastosowany model PPP oraz udział PIRw tym przedsięwzięciu czyni możliwym realizację strategicznego zadania gminy, w sytuacji powszechnego w kraju deficytu środków finansowych na realizację przez samorządy przedsięwzięć inwestycyjnych

- Zaangażowanie PIRw Olsztynie to kolejny przykład inwestycji przemyślanej pod kątem biznesowym i prorozwojowym, aktywizującej kapitał prywatny. Powstanie nie tylko nowoczesna infrastruktura oparta o preferowaną w ramach polityki UE kogenerację, ale też zakład umożliwiający spełnienie coraz bardziej rygorystycznych norm środowiskowych. Jesteśmy przekonani, że wspólnie z partnerem prywatnym i MPEC zrealizujemy projekt, który przyczyni się do spopularyzowania formuły PPP w Polsce - dodał Mariusz Grendowicz, Prezes Polskich Inwestycji Rozwojowych.

- Zdaniem Prezesa MPEC,Konrada Nowaka Realizowany projekt wpisuje się w cele polityki energetycznej Polski. Nasze zamierzenie,biorąc pod uwagę model realizacji, ma z pewnością charakter pionierski.

- W obszarze całej energetyki cieplnej prawdziwym wyzwaniem jest obecnie finansowa wykonalność koniecznego odtworzenia aktywów w nowych standardach środowiskowych. My już dzisiaj tworzymy swoiste know-how dla wielu samorządów w kraju. Jest to olbrzymia odpowiedzialność, nie tylko wobec lokalnej społeczności, dlatego pozyskanie PIR, jako naszego sprzymierzeńca, napawa nas dużym optymizmem i przekonaniem co do słuszności podjętych działań. - zakończył swoją wypowiedź

Za wybudowanie nowej elektrociepłowni, oraz za zarządzanie, utrzymanie i eksploatację infrastruktury wytwórczej odpowiadać będzie partner prywatny poprzez powołaną w tym celu spółkę. MPEC wniesie do niej wkład w postaci istniejącej już Ciepłowni Kortowo oraz grunt przy ul. Lubelskiej w Olsztynie, na którym powstanie nowa elektrociepłownia. W zamian za wniesione składniki majątkowe MPEC obejmie udziały w spółce. Partner prywatny obejmie udziały w spółce w zamian zawniesione środki pieniężne przeznaczone na sfinansowanie inwestycji. Pozostałe środki finansowe uzupełnione zostaną z wkładu PIR oraz z kredytów bankowych lub innych instrumentów finansowych. Postępowanie, które ma wyłonić Partnera Prywatnego zostało ogłoszone w listopadzie 2012 roku i obecnie jest na etapie dialogu konkurencyjnego, w którym uczestniczy pięć firm.

Udostępnij artykuł: