Nowa kadencja Zarządu Banku BPS S.A.

Bankowość spółdzielcza / Kadry

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPS S.A., obradujące w trybie zdalnym 24 czerwca 2020 r., udzieliło absolutorium Członkom Zarządu Banku BPS S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.

Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Banku BPS S.A. Źródło: Bank BPS

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPS S.A., obradujące w trybie zdalnym 24 czerwca 2020 r., udzieliło absolutorium Członkom Zarządu Banku BPS S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.

#ArturAdamczyk: To zrzeszone Banki Spółdzielcze są najważniejszym klientem Banku BPS, to im dostarczamy innowacyjne usługi i produkty #BankiSpółdzielcze #BankBPS

W dniu 25 czerwca 2020 r. Zarząd Banku BPS S.A. powołany na nową trzyletnią kadencję rozpocznie pracę w następującym składzie:

Artur Adamczyk – Prezes Zarządu

Robert Banach – Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Kokot – Wiceprezes Zarządu.

Za swój priorytet Zarząd uznaje zmianę profilu działalności Banku Zrzeszającego jako dostawcy know-how i infrastruktury dla nowych produktów i usług najwyższej jakości.

Ważnym elementem strategii jest również rozwój innowacyjności Zrzeszenia oraz wprowadzanie rozwiązań zwiększających przychodowość Zrzeszenia i ograniczających koszty działania.

Nowy Prezes Zarządu Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych

– To zrzeszone Banki Spółdzielcze są najważniejszym klientem Banku BPS, to im dostarczamy innowacyjne usługi i produkty – podkreśla Artur Adamczyk, Prezes Zarządu. – Jednocześnie systematycznie ograniczamy w Banku BPS koszty ryzyka i pracujemy nad poprawą jakości portfela kredytowego.

Zarząd Banku BPS S.A. został powołany przez Radę Nadzorczą Banku BPS S.A. na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Paweł Gula, dotychczasowy Wiceprezes Zarządu Banku odpowiadający za Pion Wsparcia, z dniem 25 czerwca 2020 r. obejmie funkcję Prezesa Zarządu Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych.

Centrum koordynuje projekty informatyczne związane z wdrażaniem produktów i usług dla Banków Spółdzielczych.

Zarząd Banku BPS S.A. na lata 2020 - 2023

Artur Adamczyk funkcję Prezesa Zarządu Banku BPS pełni od 2 października 2019 r. Wcześniej od 1 lipca 2014 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za nadzór nad ryzykiem istotnym.

W Banku BPS pracuje od 2007 r. odpowiadając za obszar ryzyka finansowego i operacyjnego.
Z sektorem finansowym związany jest od 1997 r. Wcześniej sprawował funkcje menadżerskie w Invest-Bank S.A. oraz w PolCard S.A.

Posiada doświadczenie w księgowości, potwierdzone certyfikatem Ministerstwa Finansów.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie ze specjalizacją finanse przedsiębiorstw. Jest Członkiem Rady Związku Banków Polskich.

Robert Banach jest Wiceprezesem Zarządu Banku BPS od 6 grudnia 2018 r. Od 4 lutego 2020 r. odpowiada za nadzorowanie ryzyka istotnego w Banku. Pracuje w Banku BPS od 2014 r., początkowo na stanowisku Dyrektora Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji.

Wcześniej związany był z Kredyt Bankiem SA, potem BZ WBK SA. Pełnił również funkcje w organach zarządczych spółek należących do bankowych grup kapitałowych, w tym w latach 2014-2018 był członkiem Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS.

Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz MBA Finanse w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Ukończył podyplomowe studia Zarządzanie Ryzykiem w Instytucjach Finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz program rozwoju managerów w ICAN Institute.

Krzysztof Kokot jest Wiceprezesem Zarządu Banku BPS od 1 maja 2019 r. Posiada bogate doświadczenie w sektorze bankowym na stanowiskach menedżerskich. Od maja 2017 r. do kwietnia 2019 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości.

W latach 2013-2014 był Wiceprezesem Zarządu Banku BPS odpowiedzialnym za informatykę i operacje, produkty bankowe, skarb, rozliczenia i bankowość elektroniczną.

W latach 2005-2013 związany z Kredyt Bankiem SA, w tym przez 6 lat pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku odpowiedzialnego głównie za bankowość korporacyjną i inwestycyjną.

W latach 1997-2005 był Wiceprezesem Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej BRE BANK SA. Ukończył ekonomię na Uniwersytecie im. Łomonosowa w Moskwie. Posiada tytuł doktora ekonomii uzyskany w Akademii Nauk Społecznych w Warszawie. Jest wykładowcą akademickim.

Udostępnij artykuł: