Nowa odsłona profilu zaufanego ePUAP

Samorząd

Na stronie www.epuap.gov.pl udostępniono nowe materiały dotyczące profilu zaufanego, m.in. filmy instruktażowe oraz wytyczne w zakresie oznakowania punktów potwierdzających.

Na stronie www.epuap.gov.pl udostępniono nowe materiały dotyczące profilu zaufanego, m.in. filmy instruktażowe oraz wytyczne w zakresie oznakowania punktów potwierdzających.

Filmy instruktażowe to kolejne elementy pomocy udostępnione użytkownikom systemu ePUAP. Mają prezentować przebieg procesów realizowanych za pośrednictwem ePUAP, a co za tym idzie pomagać użytkownikom w pracy z systemem.

Dzięki udostępnionym materiałom, użytkownik łatwej i w dostępnej formie może zobaczyć jak wyglądają procesy w zakresie:

  1. zakładania konta użytkownika ePUAP,
  2. wnioskowania o założenie profilu zaufanego,
  3. podpisywania dokumentu profilem zaufanym,
  4. potwierdzania profilu zaufanego przez pracownika punktu potwierdzającego,
  5. nadawania uprawnień do potwierdzania profilu przez administratora punktu potwierdzającego pracownikowi punktu potwierdzającemu.

Dla punktów potwierdzających przygotowano wytyczne związane z oznakowaniem urzędów wykorzystujących logotyp oraz spójne elementy graficzne, dedykowane identyfikacji profilu zaufanemu. Jednorodny wygląd urzędów, to kolejny element komunikacji związanej z profilem zaufanym oraz pomoc dla obywateli w dotarciu do miejsc, w których mogą załatwić sprawy związane z profilem zaufanym.

Filmy instruktażowe dla obywateli dostępne są na stronie www.epuap.gov.pl w zakładce Pomoc (Strona główna > Pomoc > Obywatele > Filmy instruktażowe), a dla pracowników punktów potwierdzających - w zakładce Informacje dla PP (Strona główna > Profil zaufany > Informacje dla PP). Ze strony można również pobrać mi.in. wytyczne w zakresie oznakowania punktów potwierdzających.

źródło: www.cpi.mswia.gov.pl

Udostępnij artykuł: