Nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – Podyplomowe wsparcie dla menedżerów chemicznego giganta

Polecamy

"Kompetencje menedżerskie w korporacji międzynarodowej" - to nowy kierunek studiów podyplomowych przygotowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Hausnera. Studia uruchomione we współpracy z Grupą Azoty SA ruszają 23 maja2014 r., a ich pierwsza, dwusemestralna edycja potrwa do marca przyszłego roku.

"Kompetencje menedżerskie w korporacji międzynarodowej" - to nowy kierunek studiów podyplomowych przygotowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Hausnera. Studia uruchomione we współpracy z Grupą Azoty SA ruszają 23 maja2014 r., a ich pierwsza, dwusemestralna edycja potrwa do marca przyszłego roku.

Kontekst biznesu potentata

Studia, odbywające się w ramach struktur krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, realizowane będą przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej. W pierwszej edycji projektu, która potrwa do marca przyszłego roku, zaplanowano udział 44 słuchaczy z kadry menedżerskiej Grupy Azoty Ich oryginalny program wpisuje się w biznesowy kontekst funkcjonowania potentata europejskiego rynku chemiczno-nawozowego. Głównym celem studiów podyplomowych jest zapewnienie możliwości pogłębiania wiedzy i rozwijania kompetencji menedżerskich w odniesieniu do dynamicznych zmian zachodzących w międzynarodowym i globalnym środowisku biznesowym.

Pod kierunkiem prof. J. Hausnera

Ofertę edukacyjną opracował zespół Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pod kierunkiem profesora dra hab. Jerzego Hausnera, we współpracy z  kluczowymi pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest ona skierowana do menedżerów średniego i wyższego szczebla w spółkach należących do grupy kapitałowej Grupy Azoty. Program zakłada realizację 190 godzin zajęć dydaktycznych, w tym ćwiczeń, konwersatoriów i seminariów rozwijających praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy menadżera. Zajęcia dydaktyczne przeprowadzą zarówno akademicy, trenerzy jak i praktycy z wieloletnim doświadczeniem wspierania rozwoju biznesu. Zorganizowane zostaną także wykłady gościnne prowadzone przez zagraniczne autorytety. Kierownikiem studiów odpowiedzialnym za program, kwestie merytoryczne i harmonogram zajęć jest dr Jarosław Plichta.

Globalizacja potrzebuje wiedzy

Zapoczątkowane kilka lat temu przez tarnowską spółkę procesy konsolidacyjne i restrukturyzacyjne w sektorze chemicznym w Polsce spowodowały powstanie jednej z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Integracja struktur Grupy Azoty oznacza nową skalę działania zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Powstanie grupy o europejskiej skali działalności rodzi potrzebę zrozumienia i zdyskontowania ewoluujących uwarunkowań biznesowych, a przede wszystkim wymaga sięgania po nową wiedzę dotyczącą reguł zarządzania w skali globalnej i szybkiego dostosowania strategii, struktur i systemów do nowych wyzwań. Program dwusemestralnych studiów "Kompetencje menedżerskie w korporacji międzynarodowej" łączy trzy aspekty zarządzania współczesnymi organizacjami gospodarczymi: funkcjonalny, instytucjonalny i instrumentalny. Odnosi się do współczesnych koncepcji w zakresie zarządzania strategicznego, marketingu w ujęciu międzynarodowym, zarządzania kapitałem intelektualnym i przywództwa w  przedsiębiorstwach globalnych.

Inauguracja 23 maja 2014 r.

Uroczyste otwarcie kierunku nastąpi 23 maja br. w Starej Auli Budynku Głównego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wykład inauguracyjny wygłosi dr Mirosław Gronicki, były Minister Finansów, a głos zabiorą m.in. prof. Krzysztof Surówka, Prorektor ds. studentów i kształcenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, oraz wiceprezes Grupy Azoty, Andrzej Skolmowski.

Grupa Azoty S.A. Grzegorz Kulik, Rzecznik Prasowy Grupy Azoty

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie dr Jarosław Plichta, kierownik studiów

Udostępnij artykuł: