Nowa platforma wymiany doświadczeń dla przedsiębiorców z sektora finansowego i branży IT nabiera rozpędu

Wydarzenia

Pierwsze z cyklu Śniadań Technologicznych, czyli nowej inicjatywy Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami (PZZW) przy patronacie merytorycznym firmy VSoft SA spotkało się z dużym zainteresowaniem. Idea powstała z potrzeby wymiany pomysłów i doświadczeń między podmiotami z sektora finansowego, które uczestniczą w procesie odzyskiwania należności i światem nowoczesnych technologii.

Logo PZZW
Logo PZZW Źródło: Materiały prasowe

Pierwsze z cyklu Śniadań Technologicznych, czyli nowej inicjatywy Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami (PZZW) przy patronacie merytorycznym firmy VSoft SA spotkało się z dużym zainteresowaniem. Idea powstała z potrzeby wymiany pomysłów i doświadczeń między podmiotami z sektora finansowego, które uczestniczą w procesie odzyskiwania należności i światem nowoczesnych technologii.

Dyskusje, które miały miejsce podczas pierwszego Śniadania Technologicznego, pokazały, jak duże nadzieje firmy pokładają właśnie w rozwoju technologicznym #PZZW

Uczestnicy pierwszego Śniadania podkreślali, jak istotna jest możliwość zdobycia wiedzy na temat najlepszych praktyk, wykorzystania i wdrażania nowych rozwiązań IT, które są kluczem do rozwoju w biznesie, a także ogromnym ułatwieniem w kontaktach z klientami i konsumentami. Dlatego już 16 maja we Wrocławiu odbędzie się kolejne Śniadanie Technologiczne. Podobnie jak podczas pierwszej odsłony, plan spotkania opiera się na wymianie doświadczeń w merytorycznych ramach zaproponowanych przez firmy VSoft SA i TideSoftware – partnera merytorycznego i partnera spotkania. W agendzie znalazły się takie tematy jak: przygotowanie środowiska IT przedsiębiorstwa na wymagania RODO, bezpieczeństwo danych osób zadłużonych, w czym mają pomóc najnowsze rozwiązania informatyczne, czy zjawisko skip tracingu w windykacji.Pierwsze Śniadanie Technologiczne spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony uczestników.– Najlepszym dowodem na to, że pierwsze wydarzenie z zaplanowanego cyklu okazało się sukcesem, są głosy obecnych na nim osób. Uczestnicy ciepło przyjęli pomysł powołania do życia płaszczyzny, która pozwala regularnie spotykać się podmiotom z sektora finansowego, biorącym udział w procesie odzyskiwania należności i ekspertom z branży IT. Takie spotkania niosą korzyści dla obu stron, zwłaszcza że utrzymane są w formie otwartej dyskusji, co daje gościom możliwość aktywnego uczestnictwa i wpływu na poruszane tematy. Ten fakt jako organizatorów, cieszy nas najbardziej, bo oznacza sytuację, w której uczestnicy, np. przedstawiciele firm windykacyjnych, zgłaszają realne problemy, z którymi spotykają się w codziennej pracy i te są od razu wysłuchiwane przez drugą stronę – firmy technologiczne, które na te problemy mogą odpowiedzieć, oferując najnowocześniejsze rozwiązania IT – komentuje Piotr Badowski, Prezes PZZW, organizator wydarzenia.

Dyskusje, które miały miejsce podczas pierwszego Śniadania Technologicznego pokazały, jak duże nadzieje firmy pokładają właśnie w rozwoju technologicznym oraz, że to aktywna współpraca między producentami rozwiązań IT a odbiorcami jest kluczem do osiągnięcia najlepszych efektów.– Inicjatywa Śniadań Technologicznych powstała z założenia, że producent rozwiązań IT i jego klient są partnerami biznesowymi, bo mają ten sam cel: usprawnienie działań firmy – mówi Jakub Głąb, dyrektor sprzedaży i rozwoju VSoft SA, partnera merytorycznego wydarzenia. – Bardzo cieszy nas zaangażowanie i aktywna postawa uczestników spotkań, którzy śmiało dzielą się doświadczeniami, know-how, zadają pytania, które dają do myślenia. Z kolei my, będąc od ponad 20 lat na rynku, możemy służyć swoją wiedzą i w ten sposób wspólnie wypracowywać najlepsze odpowiedzi na bieżące potrzeby i rozwiązania na przyszłość.

Co zatem czeka na uczestników kolejnego Śniadania Technologicznego, które odbędzie się już 16 maja?

Nowoczesne rozwiązania IT – najważniejsza jest współpraca

Celem Śniadań Technologicznych jest również omówienie konkretnych przypadków biznesowych z naciskiem na doświadczenia zarówno pozytywne, jak i negatywne oraz efekty wdrożeń, oparte o konkretne dane.– Automatyzacja powtarzalnych procesów to działania już niemal obowiązkowe dla firm – dodaje Mirosław Wnuk, dyrektor rozwoju obszaru windykacji w VSoft SA. – Lata współpracy z naszymi klientami nauczyły nas charakterystyki branży i działań, które wspólnie automatyzujemy. Zgodnie z sugestiami uczestników Śniadań Technologicznych, podczas nadchodzącego spotkania będziemy rozmawiać o konkretnych przypadkach wdrożeń i problemów, z jakimi się spotykamy oraz efektach, jakie mogą przynieść. Przykładem specyficznej i przynoszącej duże oszczędności automatyzacji w windykacji, jest komunikacja z e-Sądem. Zastosowanie konektora do e-Sądu pozwala zautomatyzować proces obsługi windykacji sądowej w ramach EPU bez konieczności weryfikacji danych w portalu e-sądu i monitorowania ich statusu. To jeden z tematów, który na pewno poruszymy 16 maja.

Skip tracing lekarstwem na utrudniony kontakt z dłużnikiem?

Już podczas poprzedniego Śniadania Technologicznego uczestnicy zwrócili uwagę na fakt, że brak kontaktu z osobami zadłużonymi utrudnia sprawne przeprowadzenie procesu odzyskiwaniu należności. Eksperci zgodnie uznali, iż utrudniony kontakt nie zawsze jest efektem umyślnego działania dłużnika. Mobilność naszego społeczeństwa, częste przeprowadzki, zmiany numerów telefonów i adresów mailowych w połączeniu z brakiem jednej, centralnej bazy informacji o dłużnikach sprawiają, że wierzyciele mają niełatwą drogę w odzyskiwaniu swoich pieniędzy. Czy odpowiedzią na ten problem może być skip tracing? Nad tym będą zastanawiać się uczestnicy kolejnego Śniadania Technologicznego.– W tym kontekście skip tracing oznacza możliwość dostępu do większej liczby danych, które pozwalają odnaleźć aktualny numer telefonu lub adres e-mail dłużnika. Może to być weryfikacja numerów bezpośrednio w bazach operatorów telekomunikacyjnych lub w Internecie. Łącząc aktywność dłużnika na stronach internetowych z nowoczesnymi narzędziami IT, możemy szybko pozyskać aktualne dane teleadresowe osoby zadłużonej. Dzięki temu, wierzyciel ma większe szanse na odzyskanie swoich należności. Obecnie coraz więcej firm z branży finansowej poszukuje rozwiązań, które pozwolą im nie tylko zautomatyzować proces weryfikacji i aktualizacji danych dłużników, ale również zwiększyć „dodzwanialność” do zadłużonych klientów. Skip tracing czy rotacja numeracją, to tylko niektóre z naszych rozwiązań IT, które zwiększają skuteczność działań firm windykacyjnych. Szukanie danych o osobach zadłużonych można zlecić profesjonalistom – wyjaśnia Joanna Michalska-Reich, TideSoftware.

RODO: co zrobić, żeby nie płacić kar?

Ze zbieraniem i przechowywaniem informacji o dłużnikach związany jest temat ochrony danych osobowych i przestrzegania rozporządzenia RODO. Firmy windykacyjne mają do czynienia z ogromną ilością danych osób zadłużonych, więc nikogo nie dziwi fakt, że wspomniane kwestie są istotne dla branży. Dlatego również znalazły się w agendzie majowego spotkania.Omówiona bliżej zostanie pierwsza, tak głośna w naszym kraju, decyzja dotycząca nieprzestrzegania wytycznych RODO i nałożona kara w wysokości blisko 1 mln zł. Otrzymała ją warszawska spółka, po tym, jak nie poinformowała wszystkich swoich klientów o przetwarzaniu ich danych. Firma tłumaczyła ten fakt koniecznością wykonania „niewspółmiernie dużego wysiłku”. Należy zaznaczyć, że nie chodziło o rażące zaniedbanie lub o wyciek danych. Pokazuje to, że wymogi unijnej regulacji pozostają ważne nie tylko na papierze i należy je respektować, bo ich nieprzestrzeganie może sporo kosztować.– Aby spełnić ten warunek, firmy, operujące na co dzień dużą ilością najbardziej wrażliwych danych, jak np. te z branży zarządzania wierzytelnościami, muszą odpowiednio przygotować infrastrukturę IT w swoich firmach, by była ona zgodna z przepisami RODO. Był na to czas blisko rok temu, kiedy nowe prawo zaczęło obowiązywać, ale podczas Śniadania Technologicznego będziemy przekonywać, że nie ma złego momentu na to, by we właściwy sposób zadbać o bezpieczeństwo danych klientów i osób zadłużonych. Co więcej, w PZZW uważamy, że jest to obowiązek każdego podmiotu z branży, który chce świadczyć usługi na najwyższym poziomie i zyskać zaufanie. Można powierzyć to zadanie zewnętrznym firmom IT, unikając w ten sposób problemów technicznych czy organizacyjnych, jakie napotykają przedsiębiorstwa z branży chcące samodzielnie dostosować dotychczasową infrastrukturę informatyczną do wymogów stawianych przez nowe prawo – uważa Piotr Badowski, PZZW.Więcej informacji na temat Śniadań Technologicznych organizowanych przez PZZW przy współpracy merytorycznej VSoft SA i Tide Software można uzyskać pod adresem: II Śniadanie Technologiczne.   
Udostępnij artykuł: