Nowa prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Kadry

Marzena Strzelczak
Marzena Strzelczak Fot. Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Członkowie Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu powołali na trzyletnią kadencję nową prezeskę, Marzenę Strzelczak. Dotychczasowa prezeska, Dominika Bettman, pozostaje zaangażowana w prace stowarzyszenia w roli przewodniczącej Rady Odpowiedzialnego Przywództwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która rozpoczęła funkcjonowanie w nowej formule.

Członkowie Stowarzyszenia @FOB_Poland powołali na trzyletnią kadencję nową prezeskę - Marzenę Strzelczak #FOB

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu odbyło się 1 czerwca br. Władze zdecydowały o powierzeniu funkcji prezeski, Marzenie Strzelczak, od 2014 roku dyrektorce generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a od 2015 roku także członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Strzelczak jest ekspertką w zakresie zrównoważonego rozwoju i zarządzania różnorodnością. Wcześniej związana z sektorem biznesowym, branżą finansowo-ubezpieczeniową i energetyczną, gdzie odpowiadała za projekty komunikacji korporacyjnej, dialog ze społecznościami lokalnymi oraz tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w dużych grupach kapitałowych.

– To wielki zaszczyt stanąć na czele największej w Polsce organizacji, zajmującej się tematem odpowiedzialnego biznesu. Obejmuję nowe obowiązki w roku obchodów jubileuszu 20-lecia Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Czas pandemii sprawił, że kwestie zrównoważonego rozwoju, w tym spójności społecznej stają się ważne jak nigdy wcześniej. Cieszę się, że równocześnie nadal mogę liczyć na mocną współpracę z dotychczasową prezeską Forum, Dominiką Bettman i oczywiście z nowo wybranymi członkiniami Zarządu organizacji. Wraz z Zespołem FOB dołożę wszelkich starań, aby dotychczasowe zobowiązania związane z budowaniem partnerstw w biznesie i z biznesem na rzecz CSR oraz łączenia ludzi wokół tej koncepcji były nadal rozwijane na miarę wyzwań, którym  wspólnie musimy sprostać – mówi nowo wybrana prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Marzena Strzelczak.

Na trzyletnią kadencję powołany został również nowy zarząd oraz komisja rewizyjna. Forum Odpowiedzialnego Biznesu kontynuuje politykę powoływania na stanowiska członkiń i członków zarządu przedstawicieli firm – partnerów strategicznych skupionych w Programie Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Skład Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, kadencja 2020-2023

  • Marzena Strzelczak, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • Joanna Erdman, nowo powołana członkini Zarządu
  • Monika Kulik, kontynuacja funkcji członkini Zarządu
  • Irena Pichola, kontynuacja funkcji członkini Zarządu
  • Izabela Rakuć-Kochaniak, nowo powołana członkini Zarządu
  • Patrycja Rogowska-Tomaszycka, nowo powołana członkini Zarządu
  • Katarzyna Teter, nowo powołana członkini Zarządu

ING Bank Śląski należy do grona firm partnerskich Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Cieszy mnie fakt że od teraz w nowej roli członkini Zarządu będę mogła jeszcze bardziej angażować się w działanie stowarzyszenia. To istotne, aby koncepcja CSR znajdowała odzwierciedlenie w coraz większej liczbie przedsiębiorstw w Polsce, a ich liderzy aktywnie włączali się w rozwój odpowiedzialnego biznesu -mówi Joanna Erdman, członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wiceprezeska ING Banku Śląskiego. 

Skład Komisji Rewizyjnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu, kadencja 2020-2023

  • Tomasz Trabuć
  • Przemysław Oczyp
  • Bartłomiej Remisko

– Bardzo dziękujemy nowo powołanym członkiniom i członkom za przyjęcie odpowiedzialności za realizację misji oraz strategii  Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jednocześnie pragnę wyrazić ogromne uznanie dla pracy osób, które ustępują z pełnienia dotychczasowych funkcji: Dominice Bettman, dotychczasowej prezesce FOB oraz prezesce Siemens Polska; Michałowi Gajewskiemu, członkowi Zarządu oraz prezesowi Santander Bank Polska; Anettcie Jaworskiej-Rutkowskiej, członkini Zarządu – mówi Marzena Strzelczak, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zespół Ekspertów Rady Odpowiedzialnego Przywództwa 

Dominika Bettman, prezeska Siemens Polska pozostaje zaangażowana w działanie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jako liderka Rady Odpowiedzialnego Przywództwa FOB. Rada od czerwca rozszerzy swoją formułę. Obok dotychczasowej grupy członków i członkiń zarządów firm partnerskich FOB – praktyków idei zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu – swoją pracę rozpocznie Zespół Ekspertów przy Radzie Odpowiedzialnego Przywództwa. W skład gremium wejdą ekspertki i eksperci wielu dziedzin i obszarów, autorytety, którzy będą wspierać działanie Rady i aktywnych w jej ramach przedstawicieli firm – partnerów strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Będą również zaangażowani w opracowywanie cyklicznych raportów, podsumowujących trendy i kluczowe wyzwania w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Poznaj skład i czytaj więcej na temat Zespołu Ekspertów >>>

– Pozostaję mocno zaangażowana w rozwój koncepcji odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Potrzebujemy odpowiedzialnych przywódców, szczególnie teraz gdy tak wiele trudnych wyzwań czeka przed nami. Rada Odpowiedzialnego Przywództwa to znakomite gremium ekspertów i ekspertek, ludzi, którzy chcą zmieniać biznes zgodnie z koncepcją CSR. Mam nadzieję, że wspólna praca zaowocuje dobrymi rozwiązaniami dla biznesu i jego otoczenia – mówi Dominika Bettman, przewodnicząca i pomysłodawczyni Rady Odpowiedzialnego Przywództwa, prezeska Siemens Polska.

Rada Odpowiedzialnego Przywództwa to inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ma stanowić forum współpracy, w skład którego wchodzą prezeski i prezesi oraz członkinie i członkowie zarządów firm partnerskich FOB, Zarząd Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a od czerwca 2020 także Zespół Ekspertów. Przyświeca jej założenie, że inicjowanie i realizowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i CSR jest w dużej mierze zadaniem osób zarządzających firmami. Celem funkcjonowania Rady jest wprowadzenie do debaty publicznej w Polsce głosów przekonanych o korzyściach płynących z prowadzenia biznesu w sposób etyczny. Inicjatywa zainaugurowana została 12 kwietnia 2018 r. podczas 7. Targów CSR. Partnerami medialnymi inicjatywy są Rzeczpospolita oraz Harvard Business Review Polska.

Udostępnij artykuł: