Nowa prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Kadry

Członkowie Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu powołali na trzyletnią kadencję nową prezeskę, Marzenę Strzelczak. Dotychczasowa prezeska, Dominika Bettman, pozostaje zaangażowana w prace stowarzyszenia w roli przewodniczącej Rady Odpowiedzialnego Przywództwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która rozpoczęła funkcjonowanie w nowej formule.

Marzena Strzelczak
Marzena Strzelczak Fot. Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Członkowie Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu powołali na trzyletnią kadencję nową prezeskę, Marzenę Strzelczak. Dotychczasowa prezeska, Dominika Bettman, pozostaje zaangażowana w prace stowarzyszenia w roli przewodniczącej Rady Odpowiedzialnego Przywództwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która rozpoczęła funkcjonowanie w nowej formule.

Członkowie Stowarzyszenia @FOB_Poland powołali na trzyletnią kadencję nową prezeskę - Marzenę Strzelczak #FOB

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu odbyło się 1 czerwca br. Władze zdecydowały o powierzeniu funkcji prezeski, Marzenie Strzelczak, od 2014 roku dyrektorce generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a od 2015 roku także członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Strzelczak jest ekspertką w zakresie zrównoważonego rozwoju i zarządzania różnorodnością. Wcześniej związana z sektorem biznesowym, branżą finansowo-ubezpieczeniową i energetyczną, gdzie odpowiadała za projekty komunikacji korporacyjnej, dialog ze społecznościami lokalnymi oraz tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w dużych grupach kapitałowych.

- To wielki zaszczyt stanąć na czele największej w Polsce organizacji, zajmującej się tematem odpowiedzialnego biznesu. Obejmuję nowe obowiązki w roku obchodów jubileuszu 20-lecia Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Czas pandemii sprawił, że kwestie zrównoważonego rozwoju, w tym spójności społecznej stają się ważne jak nigdy wcześniej. Cieszę się, że równocześnie nadal mogę liczyć na mocną współpracę z dotychczasową prezeską Forum, Dominiką Bettman i oczywiście z nowo wybranymi członkiniami Zarządu organizacji. Wraz z Zespołem FOB dołożę wszelkich starań, aby dotychczasowe zobowiązania związane z budowaniem partnerstw w biznesie i z biznesem na rzecz CSR oraz łączenia ludzi wokół tej koncepcji były nadal rozwijane na miarę wyzwań, którym  wspólnie musimy sprostać - mówi nowo wybrana prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Marzena Strzelczak.

Na trzyletnią kadencję powołany został również nowy zarząd oraz komisja rewizyjna. Forum Odpowiedzialnego Biznesu kontynuuje politykę powoływania na stanowiska członkiń i członków zarządu przedstawicieli firm - partnerów strategicznych skupionych w Programie Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Skład Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, kadencja 2020-2023

  • Marzena Strzelczak, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • Joanna Erdman, nowo powołana członkini Zarządu
  • Monika Kulik, kontynuacja funkcji członkini Zarządu
  • Irena Pichola, kontynuacja funkcji członkini Zarządu
  • Izabela Rakuć-Kochaniak, nowo powołana członkini Zarządu
  • Patrycja Rogowska-Tomaszycka, nowo powołana członkini Zarządu
  • Katarzyna Teter, nowo powołana członkini Zarządu

- ING Bank Śląski należy do grona firm partnerskich Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Cieszy mnie fakt że od teraz w nowej roli członkini Zarządu będę mogła jeszcze bardziej angażować się w działanie stowarzyszenia. To istotne, aby koncepcja CSR znajdowała odzwierciedlenie w coraz większej liczbie przedsiębiorstw w Polsce, a ich liderzy aktywnie włączali się w rozwój odpowiedzialnego biznesu -mówi Joanna Erdman, członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wiceprezeska ING Banku Śląskiego. 

Skład Komisji Rewizyjnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu, kadencja 2020-2023

  • Tomasz Trabuć
  • Przemysław Oczyp
  • Bartłomiej Remisko

- Bardzo dziękujemy nowo powołanym członkiniom i członkom za przyjęcie odpowiedzialności za realizację misji oraz strategii  Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jednocześnie pragnę wyrazić ogromne uznanie dla pracy osób, które ustępują z pełnienia dotychczasowych funkcji: Dominice Bettman, dotychczasowej prezesce FOB oraz prezesce Siemens Polska; Michałowi Gajewskiemu, członkowi Zarządu oraz prezesowi Santander Bank Polska; Anettcie Jaworskiej-Rutkowskiej, członkini Zarządu - mówi Marzena Strzelczak, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zespół Ekspertów Rady Odpowiedzialnego Przywództwa 

Dominika Bettman, prezeska Siemens Polska pozostaje zaangażowana w działanie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jako liderka Rady Odpowiedzialnego Przywództwa FOB. Rada od czerwca rozszerzy swoją formułę. Obok dotychczasowej grupy członków i członkiń zarządów firm partnerskich FOB - praktyków idei zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu - swoją pracę rozpocznie Zespół Ekspertów przy Radzie Odpowiedzialnego Przywództwa. W skład gremium wejdą ekspertki i eksperci wielu dziedzin i obszarów, autorytety, którzy będą wspierać działanie Rady i aktywnych w jej ramach przedstawicieli firm - partnerów strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Będą również zaangażowani w opracowywanie cyklicznych raportów, podsumowujących trendy i kluczowe wyzwania w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Poznaj skład i czytaj więcej na temat Zespołu Ekspertów >>>

- Pozostaję mocno zaangażowana w rozwój koncepcji odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Potrzebujemy odpowiedzialnych przywódców, szczególnie teraz gdy tak wiele trudnych wyzwań czeka przed nami. Rada Odpowiedzialnego Przywództwa to znakomite gremium ekspertów i ekspertek, ludzi, którzy chcą zmieniać biznes zgodnie z koncepcją CSR. Mam nadzieję, że wspólna praca zaowocuje dobrymi rozwiązaniami dla biznesu i jego otoczenia - mówi Dominika Bettman, przewodnicząca i pomysłodawczyni Rady Odpowiedzialnego Przywództwa, prezeska Siemens Polska.

Rada Odpowiedzialnego Przywództwa to inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ma stanowić forum współpracy, w skład którego wchodzą prezeski i prezesi oraz członkinie i członkowie zarządów firm partnerskich FOB, Zarząd Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a od czerwca 2020 także Zespół Ekspertów. Przyświeca jej założenie, że inicjowanie i realizowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i CSR jest w dużej mierze zadaniem osób zarządzających firmami. Celem funkcjonowania Rady jest wprowadzenie do debaty publicznej w Polsce głosów przekonanych o korzyściach płynących z prowadzenia biznesu w sposób etyczny. Inicjatywa zainaugurowana została 12 kwietnia 2018 r. podczas 7. Targów CSR. Partnerami medialnymi inicjatywy są Rzeczpospolita oraz Harvard Business Review Polska.

Udostępnij artykuł: