Nowa Prezes Zarządu PKO BP Bankowy PTE

Kadry

Ewa Małyszko została wybrana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKO BP Bankowy PTE na Prezesa Zarządu spółki. Funkcję tę będzie pełnić od 2 listopada br., pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Zależało nam na osobie, która ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby pokierować instytucją zarządzającą aktywami w wysokości 7 mld zł należącymi do ponad 0,5 mln klientów Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego. Stąd nasz wybór pani Ewy Małyszko na stanowisko Prezesa Zarządu tej spółki – mówi Jakub Papierski, przewodniczący Rady Nadzorczej i jednocześnie przedstawiciel akcjonariusza spółki

Nowa prezes Zarządu PKO BP Bankowy PTE z rynkiem kapitałowym związana jest od 1994 roku. Z wykształcenia ekonomista, ukończyła również Podyplomowe Studium Ubezpieczeń Społecznych i Podyplomowe Studium Zarządzania Funduszami Emerytalnymi w SGH w Warszawie. Wiedzę z zakresu strategii i zarządzania organizacją zdobyła w IMD Institute w Lozannie, gdzie ukończyła prestiżowy Programme for Executive Development dla kadry menedżerskiej wyższego szczebla oraz w Wallenberg Institute w Sztokholmie.

Pierwsze doświadczenia zdobywała w spółce Financial Services, kierując pracą Zespołu Nabyć i Umorzeń, a następnie jako Główny Menedżer Departamentu Operacyjnego w spółce OFI, gdzie uczestniczyła w organizacji struktury firmy. Kolejny etap rozwoju zawodowego stanowiła praca w Skarbiec Towarzystwie Funduszy Powierniczych, począwszy od fazy projektowej aż do stanowiska Dyrektora Księgowości i Administracji Funduszy. W marcu 1998 roku rozpoczęła pracę na stanowisku Wiceprezesa Zarządu ABB TFP SA, przekształconego następnie w SEB TFI SA. Od listopada 2001 roku do czerwca 2008 roku pełniła funkcję Prezesa Zarządu SEB TFI SA. Od listopada 2008 roku prowadzi własną firmę, zajmującą się tworzeniem programów edukacyjnych z zakresu finansów osobistych i finansów firmy oraz doradztwem finansowym. Obecnie Wiceprezes Zarządu KGHM TFI SA.

Spółka PKO BP BANKOWY PTE, którą będzie kierować, osiąga bardzo dobre wyniki w zarządzaniu środkami członków Bankowego OFE. Stopa zwrotu za ostatnie trzy lata publikowana w ostatnim oficjalnym zestawieniu przez Komisję Nadzoru Finansowego wyniosła 16,43% (dane na 31.03.11), co plasuje go na drugim miejscu wśród 14. towarzystw. Fundusz jako jeden z nielicznych posiada Certyfikat Systemu Jakości PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie zarządzania aktywami OFE.

Udostępnij artykuł: