Nowa siła w likwidacji

Finanse i gospodarka

1 stycznia 2012 r. Van Ameyde Group, międzynarodowa firma specjalizująca w profesjonalnym outsourcingu dla firm z branży ubezpieczeniowej i w zarządzaniu ryzykiem, obejmie większościowe udziały w polskiej spółce ProfiBiz. Powstała wskutek tego spółka Van Ameyde Polska przejęła już dotychczasową działalność Van Ameyde Group na terenie Polski, gwarantując tym samym ciągłość obsługi w zakresie szkód z tzw. zielonej karty oraz czwartej dyrektywy komunikacyjnej.

1 stycznia 2012 r. Van Ameyde Group, międzynarodowa firma specjalizująca w profesjonalnym outsourcingu dla firm z branży ubezpieczeniowej i w zarządzaniu ryzykiem, obejmie większościowe udziały w polskiej spółce ProfiBiz. Powstała wskutek tego spółka Van Ameyde Polska przejęła już dotychczasową działalność Van Ameyde Group na terenie Polski, gwarantując tym samym ciągłość obsługi w zakresie szkód z tzw. zielonej karty oraz czwartej dyrektywy komunikacyjnej.

Od początku istnienia ProfiBiz, czyli od 2001 r., firma ta zlikwidowała ponad 100 tys. szkód na terenie całej Polski. Klienci firmy to wiodące polskie towarzystwa ubezpieczeniowe. Spółka współpracowała także z wieloma ubezpieczycielami, pomagając im w tworzeniu własnych modeli likwidacji szkód.

- Połączenie pozwoli na współpracę operacyjną, która zapewni obu firmom zwiększenie wartości dodanej do dotychczasowych działań. Van Ameyde uzyskuje dostęp do rynku polskiego, a przed ProfiBiz otwierają się nowe możliwości związane z wykorzystaniem 65 letnich doświadczeń Van Ameyde w ponad 28 krajach - mówi Krzysztof Jabłoński, członek zarządu w Van Ameyde Polska.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: