Nowa strategia Banku Pocztowego

Polecamy

Rada Nadzorcza Banku Pocztowego przyjęła jednomyślnie nową strategię Banku Pocztowego do roku 2021. Dzięki zgodzie głównych udziałowców ( Poczty Polskiej i PKO BP S.A) bank może rozpocząć ekspansję w Polsce regionalnej wykorzystując oddziały poczty.

Rada Nadzorcza Banku Pocztowego przyjęła jednomyślnie nową strategię Banku Pocztowego do roku 2021. Dzięki zgodzie głównych udziałowców ( Poczty Polskiej i PKO BP S.A) bank może rozpocząć ekspansję w Polsce regionalnej wykorzystując oddziały poczty.

Już we wrześniu b.r. ruszy kampania reklamowa internetowego projektu EnveloBank, którego oferta kierowana jest głównie dla młodszych klientów i sektora MŚP. EnveloBank będzie uzupełniał dotychczasową ofertę banku o kanały cyfrowe w tym mobility. Jeszcze w tym roku nastąpi dokapitalizowanie banku przez jego akcjonariusz na kwotę 90 mln PLN. Do dalszego rozwoju Bank Pocztowy będzie potrzebował w kolejnych latach 250 mln PLN, które będą pozyskane od obecnych lub nowych udziałowców. Planowana jest także emisja różnego typu instrumentów kapitałowych na sumę 100 mln PLN.

O tym jakie zostaną wybrane zadecyduje zarząd banku po konsultacjach  z  KNF. Z powodu obecnych wyników głównego udziałowca, czyli Poczty Polskiej na razie nie jest przewidziany debiut wzmocnionego banku na GPW. Ale tak jak do tej pory główny udziałowiec nadal  planuje  zachowanie pakietu kontrolnego, zaś drugi mniejszościowy PKO BP traktuje ofertę Banku Pocztowego jako mało konkurencyjną. Ponieważ skierowaną do innego segmentu klientów detalicznych, pochodzących głównie z małych miejscowości. Strategia rozwojowa Banku Pocztowego zakłada wykorzystania efektu synergii działania razem z Pocztą Polską, która obsługuje rocznie 20 mln klientów. Warto przypomnieć że w oddziałach pocztowych wprowadzony zostanie nowy mechanizm motywacyjny, zachęcający pracowników do oferowania produktów Banku Pocztowego.

Niektóre oddziały Poczty Polskiej, zwłaszcza te z Polski regionalnej  stać się mają centrami doradczymi i edukacyjnymi przedsiębiorców ze small businessu np. w dziedzinie absorbcji środków unijnych. Bank Pocztowy nie kryje, że chciałby docierać do osób dotychczas nieubankowionych, którymi nie interesują się duże banki np. do seniorów. Chce przez szkolenia i edukację klientów zapobiegać ich wykluczeniu finansowemu.  Dlatego zarząd banku uważa swoja ofertę za uzupełniającą wobec innych produktów z całego sektora bankowego. Zarząd banku oraz  jego rada nadzorcza deklarują, że chcą oferować „proste i bezpieczne produkty, w przyjaznej cenie oferowane w placówkach i kanałach cyfrowych na terenie całego kraju”. Będą one dystrybuowane przez 50 największych oddziałów Poczty Polskiej (dawne oddziały regionalne) oraz 750 Punktów Usług Finansowych i Cyfrowych.

Oddziały pocztowe, w liczbie 4 tys. punktów, wsparte o listonoszy z urządzeniami mobilnymi mają oferować typowym klientom poczty, całą gamę produktów kredytowych (w tym kredyty hipoteczne) oraz ubezpieczeniowych. Bank Pocztowy będzie zaangażowany w takie projekty infrastrukturalne państwa jak: Mieszkanie+. Program 500+, inwestycje w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Chciałby stać  się częścią infrastruktury krytycznej państwa, zapewniając płynność obrotu gospodarczego oraz dostarczanie środków pomocy publicznej. Główny udziałowiec – Poczta Polska posługując się przykładem takich krajów jak Niemcy, Szwajcaria, Francja i Włochy, chciałby aby współdziałanie z bankiem zapewniło dotychczasowym pracowników poczty stabilne miejsce pracy, poprawienie rentowności całej grupy oraz wprowadzenie nowego typu usług cyfrowych.

28 czerwca b.r. Uścisk dłoni zaraz po podpisaniu dokumentu dotyczącej  strategii Banku Pocztowego S.A. na lata 2017-2021. Od lewej: Przemysław Sypniewski prezes zarządu Poczty Polskiej, Sławomir Zawadzki prezes zarządu Banku Pocztowego S.A., Kazimierz Smoliński, wiceminister infrastruktury i budownictwa.

Bank Pocztowy widząc nieuchronność rewolucji cyfrowej planuje wykorzystać nowoczesne kanały dystrybucji do tworzenia nowego typu programów lojalnościowych, projektów e-commerce’owych oraz różnych kampanii marketingowych. Zgodnie z wytycznymi strategii Banku Pocztowego, w roku 2021 ma nastąpić dla inwestorów zwrot z kapitału ROE na poziomie powyżej 10 % oraz osiągnięcie sumy bilansowej na poziomie 12 mld PLN. Jest to możliwe skoro np. w Szwajcarii bank pocztowy jest liderem w dziedzinie bankowości internetowej. Podobny bank we Francji daje inwestorom większe od średniej dochody z zaangażowanego kapitału. W Europie Zachodniej bankowość pocztowa jest detalicznym liderem nie tylko w małych miejscowościach, świadcząc w międzynarodowej skali także usługi kurierskie np. francuska DPD lub niemiecka DHL. Można odnieść wrażenie, że kolejne ekipy rządowe nie chciały lub nie potrafiły wykorzystać potencjału Poczty Polskiej do ubankowienia Polski regionalnej. Po masowej likwidacji w ostatnich latach posterunków policji, stacji kolejowych. Dlatego dziś oddziały Poczty Polskiej i Banku Pocztowego są często jedynymi symbolami realnej obecności państwa polskiego w przysłowiowym „interiorze”.

SBW

Udostępnij artykuł: